The ad VOLVO FL 280 refrigerated truck for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
VOLVO FL 210 refrigerated truck VOLVO FL 210 €36,900 Refrigerated truck 2016 311793 km Czechia, Strančice
VOLVO FL 280 refrigerated truck VOLVO FL 280 €54,000 Refrigerated truck 2016 312000 km Slovakia
VOLVO FL 280 refrigerated truck
Sold
VOLVO FL 280 refrigerated truck
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 2
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 3
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 4
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 5
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 6
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 7
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 8
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 9
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 10
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 11
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 12
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 13
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 14
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 15
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 16
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 17
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 18
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 19
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 20
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 21
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 22
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 23
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 24
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 25
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 26
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 27
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 28
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 29
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 30
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 31
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 32
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 33
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 34
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 35
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 36
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 37
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 38
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 39
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 40
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 41
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 42
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 43
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 44
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 45
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 46
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 47
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 48
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 49
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 50
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 51
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 52
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 53
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 54
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 55
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 56
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 57
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 58
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 59
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 60
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 61
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 62
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 63
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 64
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 65
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 66
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 67
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 68
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 69
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 70
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 71
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 72
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 73
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 74
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 75
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 76
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 77
VOLVO FL 280 refrigerated truck image 78
1/78
Brand VOLVO
Model FL 280
Year of manufacture 2016
Mileage 189855 km
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Autoline ID RV31811
Condition
Condition used

More details — VOLVO FL 280 refrigerated truck

English
Refrigerated truck
Volvo FLL 280
Year model: 2016
Odometer reading: 189855 kilometers.
Diesel, 210 kW.
Euro 6.
Gearbox: In sync automatic.
Inspected until: 2022-08-31
Tachograph inspected until: 2022-12-02.
Cab heater, started on test, and provided heat.
Alcohol lock.
Reverse camera.

Weights and Measures
Total weight: 16000 kg.
Operating weight: 9445 kg.
Load weight: 6555 kg.
Length: 9960 kg.
Height: 3280 mm.
Internal cargo dimensions
Length: 7540 mm.
Width: 2480 mm.
Height: 2070 mm.

Pattern depth: 17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Superstructure
Pls Truck bodies.
Frc.
Year of manufacture: 2016.
Production number: 20384.

Tail lift
Zepro 2000 kg.

Unit
Hultstein's.
Model: HS15FV
Year model: 2016.
Manufacturing number: 11658.

Seller's Comment
Gear selector on the box replaced 22-03.
Expansion vessel replaced 2021-12.
Ongoing maintenance at Volvo.
Working condition, no known faults.
Crack at the bottom of the front window..
Kühlwagen
Volvo FLL280
Baujahr: 2016
Kilometerstand: 189855 Kilometer.
Diesel, 210 kW.
Euro 6.
Getriebe: Synchronautomatik.
Geprüft bis: 31.08.2022
Fahrtenschreiber geprüft bis: 02.12.2022.
Kabinenheizung, startete im Test und lieferte Wärme.
Alkoholsperre.
Rückfahrkamera.

Gewichte und Maße
Gesamtgewicht: 16000 kg.
Betriebsgewicht: 9445 kg.
Ladegewicht: 6555 kg.
Länge: 9960 kg.
Höhe: 3280 mm.
Innenabmessungen der Ladung
Länge: 7540 mm.
Breite: 2480 mm.
Höhe: 2070 mm.

Mustertiefe: 17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Überbau
Bitte LKW-Karosserien.
Fr.
Baujahr: 2016.
Produktionsnummer: 20384.

Ladebordwand
Zepro 2000 kg.

Einheit
Hultsteins.
Modell: HS15FV
Baujahr: 2016.
Herstellungsnummer: 11658.

Kommentar des Verkäufers
Gangwähler auf der Box ersetzt 22-03.
Ausdehnungsgefäß ersetzt 2021-12.
Laufende Wartung bei Volvo.
Funktionierender Zustand, keine bekannten Mängel.
Riss unten in der Frontscheibe..
Külmutusauto
Volvo FLL 280
Aasta mudel: 2016
Odomeetri näit: 189855 kilomeetrit.
Diisel, 210 kW.
6 eurot.
Käigukast: sünkroonis automaatne.
Ülevaatus kuni: 2022-08-31
Sõidumeeriku ülevaatus kuni: 2022-12-02.
Kabiini soojendus, käivitati testimisel ja andis soojust.
Alkohollukk.
Tagurduskaamera.

Kaalud ja mõõdud
Kogukaal: 16000 kg.
Töökaal: 9445 kg.
Koorma kaal: 6555 kg.
Pikkus: 9960 kg.
Kõrgus: 3280 mm.
Lasti sisemõõtmed
Pikkus: 7540 mm.
Laius: 2480 mm.
Kõrgus: 2070 mm.

Mustri sügavus: 17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Pealisehitus
Pls Veoautode kered.
Frc.
Tootmisaasta: 2016.
Tootmisnumber: 20384.

Sabatõstuk
Zepro 2000 kg.

Üksus
Hultsteini oma.
Mudel: HS15FV
Aasta mudel: 2016.
Tootmisnumber: 11658.

Müüja kommentaar
Kasti käiguvalits vahetatud 22-03.
Paisupaak vahetatud 2021-12.
Volvos pidev hooldus.
Töökorras, teadaolevaid vigu pole.
Esiklaasi allosas pragu..
Sunkvežimis su šaldytuvu
Volvo FLL 280
Metų modelis: 2016 m
Odometro rodmuo: 189855 kilometrai.
Dyzelinas, 210 kW.
6 eurai.
Pavarų dėžė: sinchronizuota automatinė.
Apžiūrėta iki: 2022-08-31
Tachografas apžiūrėtas iki: 2022-12-02.
Kabinos šildytuvas, pradėtas bandymo metu ir tiekė šilumą.
Alkoholio užraktas.
Atbulinė kamera.

Svoriai ir išmatavimai
Bendras svoris: 16000 kg.
Darbinis svoris: 9445 kg.
Krovinio svoris: 6555 kg.
Ilgis: 9960 kg.
Aukštis: 3280 mm.
Vidiniai krovinio matmenys
Ilgis: 7540 mm.
Plotis: 2480 mm.
Aukštis: 2070 mm.

Rašto gylis: 17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Antstatas
Pls Sunkvežimių kėbulai.
Frc.
Pagaminimo metai: 2016 m.
Gamybos numeris: 20384.

Uodegos pakelimas
Zepro 2000 kg.

Vienetas
Hultsteino.
Modelis: HS15FV
Metų modelis: 2016 m.
Gamybos numeris: 11658.

Pardavėjo komentaras
Pavarų perjungiklis ant dėžės pakeistas 22-03.
Išsiplėtimo indas pakeistas 2021-12 m.
Nuolatinė Volvo techninė priežiūra.
Veikia, defektų nėra.
Įtrūkimas priekinio lango apačioje..
Refrižerators
Volvo FLL 280
Gada modelis: 2016
Odometra rādījums: 189855 kilometri.
Dīzelis, 210 kW.
6 eiro.
Ātrumkārba: sinhroni automātiska.
Apskate līdz: 2022-08-31
Tahogrāfa apskate līdz: 2022-12-02.
Kabīnes sildītājs tika palaists testā un nodrošināja siltumu.
Alkohola slēdzene.
Reversā kamera.

Svari un mēri
Kopējais svars: 16000 kg.
Darba svars: 9445 kg.
Kravas svars: 6555 kg.
Garums: 9960 kg.
Augstums: 3280 mm.
Iekšējie kravas izmēri
Garums: 7540 mm.
Platums: 2480 mm.
Augstums: 2070 mm.

Raksta dziļums: 17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Virsbūve
Pls Kravas automašīnu virsbūves.
Frc.
Ražošanas gads: 2016.
Ražošanas numurs: 20384.

Astes pacēlājs
Zepro 2000 kg.

Vienība
Hultšteina.
Modelis: HS15FV
Gada modelis: 2016.
Ražošanas numurs: 11658.

Pārdevēja komentārs
Pārnesumu selektors uz kastes nomainīts 22-03.
Izplešanās trauks nomainīts 2021-12.
Volvo pastāvīgi tiek veikta apkope.
Darba stāvoklis, defektu nav zināmu.
Plaisa priekšējā loga apakšā..
Ciężarówka chłodnia
Volvo FLL 280
Rok modelu: 2016
Odczyt licznika kilometrów: 189855 kilometrów.
Diesel, 210 kW.
Euro 6.
Skrzynia biegów: Zsynchronizowana automatyczna.
Przegląd do: 2022-08-31
Przegląd tachografu do: 2022-12-02.
Nagrzewnica kabiny uruchomiona podczas testu i dostarczająca ciepło.
Blokada alkoholowa.
Kamera cofania.

Wagi i rozmiary
Masa całkowita: 16000 kg.
Masa eksploatacyjna: 9445 kg.
Masa ładunku: 6555 kg.
Długość: 9960 kg.
Wysokość: 3280 mm.
Wymiary wewnętrzne ładunku
Długość: 7540 mm.
Szerokość: 2480 mm.
Wysokość: 2070 mm.

Głębokość wzoru: 17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Nadbudowa
Pls nadwozia ciężarówki.
Frc.
Rok produkcji: 2016.
Numer fabryczny: 20384.

Winda samochodu dostawczego
Zepro 2000 kg.

Jednostka
Hultsteina.
Model: HS15FV
Rok modelu: 2016.
Numer fabryczny: 11658.

Komentarz sprzedawcy
Wybierak biegów na skrzyni wymieniony 22-03.
Naczynie wzbiorcze wymienione 2021-12.
Bieżąca konserwacja w Volvo.
Stan techniczny, brak znanych usterek.
Pęknięcie w dolnej części przedniej szyby..
Fryslastbil
Volvo FLL 280
Årsmodell: 2016
Mätarställning: 189855 kilometer.
Diesel, 210 kW.
Euro 6.
Växellåda: I sync automatisk.
Besiktigad till: 2022-08-31
Färdskrivare besiktigad till: 2022-12-02.
Hyttvärmare, startade vid test, och gav värme.
Alkolås.
Backkamera.

Mått och vikt
Totalvikt: 16000 kg.
Tjänstevikt: 9445 kg.
Lastvikt: 6555 kg.
Längd: 9960 kg.
Höjd: 3280 mm.
Invändiga lastmått
Längd: 7540 mm.
Bredd: 2480 mm.
Höjd: 2070 mm.

Mönsterdjup:17, 17, 18, 18, 7, 6 mm.

Påbyggnad
Pls Truck bodies.
Frc.
Tillverkningsår: 2016.
Tillverningsnummer: 20384.

Bakgavellyft
Zepro 2000 kg.

Aggregat
Hultsteins.
Modell: HS15FV
Årsmodell: 2016.
Tillverkningsnummer: 11658.

Säljarens kommentar
Växelväljare på lådan bytt 22-03.
Expansionskärl bytt 2021-12.
Löpande underhållen på Volvo.
Fungerande bruksskick inga kända fel.
Spricka i underkant på framrutan..
VOLVO refrigerated trucks
Search results: 148 ads
Show
Subscribe