SUMAB OFFER! E-12 (2000 blocks/hour) Movable Block Machine block making machine

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/3
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand SUMAB
Model OFFER! E-12 (2000 blocks/hour) Movable Block Machine
Type block making machine
Location Sweden Malmö
Placed on more than 1 month
Autoline ID BE24479
PDF
Condition
Condition used
More details: English Czech German Spanish French Hungarian Italian Polish Russian
SUMAB E12

Are you thinking about setting up a concrete block industry business?
Scandinavian & UK Machines is here to help you! Our equipment is among the best in the block production industry! Block production has never been so easy before! SWEDISH touch of excellence and reliability!

Movable concrete block machine SUMAB E-12 SWEDEN

With the movable egglaying block and kerbstone machine SUMAB E-12 – SEMI/FULLY AUTOMATIC, the following concrete products can be produced in an efficient way:
• Hollow block stones
• Solid block stones
• Chimneys
• Light weight blocks
• Paving stones [with vibration table option] *additional option
Production capacity:
For hollow blocks 400 x 200 x 200 mm ………. 1.200 blocks/h.
For hollow blocks 400 x 200 x 120 mm ………. 2.000 blocks/h.
We offer Scandinavian quality and good price!
Přemýšlíte o založeníkonkrétníhoodvětvíblokovéhoprůmyslu?
Skandinávské a britskéstrojejsoutu, aby vámpomohly! Našezařízenípatří k nejlepším v oboruvýrobybloků! Výrobablokůnebylanikdytaksnadná! ŠVÉDSKO dotekexcelence a spolehlivosti!

Pohyblivýbetonovýblok SUMAB E-12 ŠVÉDSKO

S pohyblivýmvaječnýmblokem a kerbstonestrojem SUMAB E-12 - SEMI / FULLY AUTOMATIC lzeefektivněvyrábětnásledujícíbetonovévýrobky:
• Dutékameny
• Masivníblokovékameny
• Komíny
• Lehkébloky
• Dlažebníkameny [s možnostívibračníhostolu] * dalšímožnost
Produkčníkapacita:
Pro dutébloky 400 x 200 x 200 mm ………. 1200 bloků / h.
Pro dutébloky 400 x 200 x 120 mm ………. 2 000 bloků / h.
Nabízímeskandinávskoukvalitu a dobroucenu!
DenkenSiedarübernach, einUnternehmenfürdieBetonblockindustrieaufzubauen?
Scandinavian & UK Machines isthier, umIhnenzuhelfen! UnsereAusrüstunggehörtzu den besten in der Blockproduktion! Noch nie wardie Blockproduktion so einfach! SCHWEDISCHER Hauch von ExzellenzundZuverlässigkeit!

BeweglicheBetonsteinmaschine SUMAB E-12 SCHWEDEN

Mit dem beweglichenEierblockundderBordsteinmaschine SUMAB E-12 - SEMI / FULLY AUTOMATIC könnenfolgendeBetonprodukteeffizienthergestelltwerden:
• Hohlblocksteine
• Massive Blocksteine
• Schornsteine
• LeichteBlöcke
• Pflastersteine [mitVibrationstischoption] * zusätzliche Option
Produktionskapazität:
FürHohlblöcke 400 x 200 x 200 mm ………. 1.200Blöcke / h.
FürHohlblöcke 400 x 200 x 120 mm ………. 2.000Blöcke / h.
WirbietenskandinavischeQualitätund guten Preis!
SUMAB E12

¿Estáspensando en establecerunnegocio de la industria de bloques de hormigón?
¡Scandinavian & UK Machines estáaquí para ayudarlo! ¡Nuestroequipoestáentre los mejores en la industria de producción de bloques! ¡La producción en bloquenuncahabíasidotanfácil antes! ¡Toque SUECO de excelencia y fiabilidad!

Bloquemóvil de hormigón SUMAB E-12 SWEDEN

Con el bloque de colocación de huevos móvil y la máquina de adoquines SUMAB E-12 - SEMI / TOTALMENTE AUTOMÁTICO, los siguientesproductos de concreto se puedenproducir de maneraeficiente:
• Piedrashuecas de bloque
• Piedrasmacizas de bloque
• chimeneas
• bloquesligeros
• Adoquines [con opción de mesa de vibración] * opciónadicional
Capacidad de producción:
Para bloqueshuecos 400 x 200 x 200 mm ………. 1.200 bloques / h.
Para bloqueshuecos 400 x 200 x 120 mm ………. 2.000 bloques / h.
Ofrecemoscalidadescandinava y buenprecio!
Envisagez-vous de créeruneentreprise de l'industrie des blocs de béton?
Scandinavian & UK Machines estlà pour vous aider! Notre équipement est parmi les meilleurs de l'industrie de la production de blocs! La production de blocs n'a jamais étéaussi facile auparavant! Touche SUEDOISE d'excellence et de fiabilité!

Machine mobile à blocs de béton SUMAB E-12 SUÈDE

Avec le bloc de parage mobile et la machine à paver SUMAB E-12 - SEMI / ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE, les produitsen béton suivantspeuventêtrefabriqués de manière efficace:
• Pierres à blocs creux
• Pierresen blocs solides
• Cheminées
• Blocs légers
• Pavés [avec option de table vibrante] * option supplémentaire
Capacité de production:
Pour blocs creux 400 x 200 x 200 mm ………. 1.200 blocs / h.
Pour blocs creux 400 x 200 x 120 mm ………. 2.000 blocs / h.
Nous offronsunequalitéscandinave et un bon prix!
Egykonkrétblokkiparivállalkozáslétrehozásáragondolsz?
Skandinávésbritgépekvannakitt, hogysegítsen! Berendezéseink a blokkgyártásiparánaklegjobbjaiközöttvannak! A blokkokelőállításamégsohanem volt ilyenegyszerű! A svédkiválóságésmegbízhatóság!

Mozgathatóbetonblokkgép SUMAB E-12 SVÉDORSZÁG

A SUMAB E-12 - SEMI / FULLY AUTOMATIC mozgathatótojásrakóblokkésmagasságkőgéppel a következőbetontermékeketlehethatékonyanelőállítani:
• Üregesblokkkövek
• Szilárdtömbkövek
• Kémények
• Könnyűtömbök
• Burkolókövek [vibrációsasztalopcióval] * kiegészítőopció
Termelésikapacitás:
Üregesblokkokhoz 400 x 200 x 200 mm ………. 1,200 blokk / óra.
Üregesblokkokhoz 400 x 200 x 120 mm ………. 2000 blokk / óra.
Kínálunkskandinávminőségetésjóárat!
Staipensandodiavviareun'attivitànelsettoredeiblocchidicemento?
Scandinavian&UKMachines è quiperaiutarti! Lenostreattrezzaturesonotralemigliorinelsettoredellaproduzionediblocchi! La produzione di blocchi non è maistatacosì semplice! Tocco svedese di eccellenza e affidabilità!

Macchina mobile per blocchi di calcestruzzo SUMAB E-12 SVEZIA

Con il blocchetto per uova mobile e la macchina per kerbstone SUMAB E-12 - SEMI / COMPLETAMENTE AUTOMATICO, è possibileprodurre in modo efficiente i seguentiprodotti in calcestruzzo:
• Pietre a blocchicavi
• Pietre a blocchipieni
• Camini
• Blocchileggeri
• Pietre per lastricati [con opzione tavola vibrante] * opzioneaggiuntiva
Capacitàproduttiva:
Per blocchicavi 400 x 200 x 200 mm ………. 1.200blocchi / h.
Per blocchicavi 400 x 200 x 120 mm ………. 2.000blocchi / h.
Offriamoqualitàscandinava e buonprezzo!
Czymyślisz o założeniufirmy z branżybetonowychbloków?
Skandynawskie i brytyjskiemaszynypomogąCi! Naszeurządzenianależą do najlepszych w branżyprodukcjibloków! Produkcjablokówjeszczenigdy nie była tak łatwa! SZWEDZKI dotykdoskonałości i niezawodności!

Przenośnabetoniarka SUMAB E-12 SZWECJA

Dziękiruchomemublokowi do jajeczkowania i maszyniekrawężnikowej SUMAB E-12 - PÓŁ / W PEŁNI AUTOMATYCZNYM, wydajniemożnawytwarzaćnastępująceproduktybetonowe:
• Pustekamienieblokowe
• Masywnekamienieblokowe
• kominy
• Lekkiebloki
• Kostkabrukowa [z opcjąstołuwibracyjnego] * dodatkowaopcja
Moceprodukcyjne:
Do pustaków 400 x 200 x 200 mm ………. 1.200 bloków / godz.
Do pustaków 400 x 200 x 120 mm ………. 2.000 bloków / h.
Oferujemyskandynawskąjakośćidobrącenę!
SUMAB E-12

Вы думаете о создании бизнеса по производству бетонных блоков?
Наше оборудование является одним из лучших в индустрии производства блоков! Производство блоков еще никогда не было таким простым!

Мобильная машина для производства бетонных блоков SUMABE-12 SWEDEN

С помощью мобильного (самоходного) вибропрессаSUMABE-12 можно производить пустотелые блоки, цельные блоки, дымоходы, бордюрные блоки, брусчатку и другие виды продукции. Выпуск продукции осуществляется по типу «яйцеукладка».
Вибропресс может быть поставлен в полуавтоматическом или полностью автоматическом режимах работы.
Производительность: 1 200 блоков/ч (20x20x40 см, пустотелые блоки), 2 000 блоков/ч (20x12x40см, блоки), 1200 м3 в смену (8 ч.) (брусчатка).
Установленная мощность: 17,5 кВт.
Объем бетонного бункера: 1 000 л.
Вес машины: 5 400 кг.
Минимальная высота блока: 175 мм. Максимальная высота блока с плитой
трамбовочной головки: 300 мм. Максимальная высота блока без плиты
трамбовочной головки: 500 мм.
Высота бетонного элемента: от 175 мм до 500 мм.

Свяжитесь с нами для уточнения цены и технических характеристик! Мы предоставим вам лучшее решение для ваших бизнес-проектов!
Purchase tips
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads