New CIMEX ELECTRIC HEATER 5.0KW CIMEX EL5.0SC industrial heater

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/5
€78
Net price
≈ $94.54
€93.60
Gross price
Contact the seller
Brand CIMEX
Model ELECTRIC HEATER 5.0KW CIMEX EL5.0SC
Type industrial heater
Year of manufacture 2019
Location Bulgaria Sofia
Placed on Feb 13, 2021
Autoline ID KD20245
PDF
Description
Fuel electro
Condition
Condition new
Original painting
Description
Colour black
More details: English Bulgarian
Electric heater 5.0kW, CIMEX EL5.0SC

Electric heater CIMEX EL5.0SC - the most powerful professional single phase heater on the Bulgarian market. Designed for heating of offices, warehouses, halls, greenhouses, livestock rooms, construction sites, workshops, etc. Using the CIMEX EL5.0SC electric heater, fast warming without condensation, smell and oxygen consumption is ensured. In buildings, it finds application for keeping the temperature in the room during the winter period when plastering, laying, painting. Depending on the degree of thermal insulation of the room, the Cimex EL5.0 electric heater is suitable for heating rooms with a volume of 40 to 205 m3 (with a temperature change coefficient of 30 degrees). The low noise level allows the use of the heater in rooms where people work without causing discomfort.

The body of the electric heater is made of galvanized sheet metal with a protective powder coating and does not heat up during operation. The CIMEX EL5.0SC electric heater has built-in overheating protection with automatic restart. In addition to the 2 heating levels, the heater also has a fan function (without heating). For energy saving, the heat sink is fitted with a built-in thermostat (5-35° C) to automatically shut off when the desired temperature is reached and automatic start when the temperature drops below 5 degrees. The heaters are made of stainless steel. The cylindrical shape of this electric heater contributes to the optimum blowing of the heaters, providing 15% faster and more efficient warming.

Specification:

The CIMEX EL5.0SC electric heater is:

• With compact size
• Robust and convenient to transport construction
• A galvanized steel housing that does not heat up when operating the appliance
• Anticorrosion powder painting
• Thermostat for temperature control (5-35 ° C)
• Built-in overheating protection with an automatic reboot
• Power regulator 0.03 kW (fan) / heating - 2.5 / 5.0 kW
• Heating without condensation, humidity, odour and oxygen consumption
• Low noise level
• Suitable for warehouses, halls, greenhouses, livestock rooms, construction sites, workshops
• PX4 protection class (spray protection in all directions)


Specifications:

• Capacity (kW): 2.5 / 5
• Capacity (Btu / h): 8.530 - 17.000
• Capacity (Kcal / h): 2.150 - 4.300
• Voltage (V / Hz): 220/50
• Rated current (A): 16
• Switch to 1: Off
• Switch 2: Fan
• 3: 2.5 switch
• 4: 5.0 switch
• Protection: IPX4
• Heating volume / 30ºC / (m3): 40-200
Електрически калорифер 5.0kW, CIMEX EL5.0SC

Електрически калорифер Cimex EL5.0SC - най-мощният професионален МОНОФАЗЕН калорифер на българският пазар. Отимизираният цилиндричен дизайн на калорифера, спомага за пълноценно обдухване на нагревателите от вентилаторната перка. Предназначен за отопление на офиси, складове, халета, оранжерии, помещения за отглеждане на животни, строителни обекти, работилници и други. С помощта електрическият калорифер Cimex EL5.0SС се осигурява бързо затопляне без конденз,миризма и консумация на кислород. В строителството намира приложение за поддържане на температурата в помещения през зимния период при шпакловане, полагане на настилки, боядисване.
В зависимост от степента на топлоизолация на помещението, електрическият калорифер Cimex EL5.0 е подходящ за отопление на помещения с обем от 40 до 205 м3 (при коефециент на изменение на температурата 30 градуса). Ниското ниво на шум, позволява използването на калорифера в помещения в които работят хора, без това да им създава дискомфорт.
Корпусът на електрическия калорифер е изработен от поцинкована ламарина със защитно прахово покритие и не се загрява при работа. Електрическият калорифер CIMEX EL 5.0SC е с вградена защита срещу прегряване с автоматичен рестарт. Освен 2-те степени на отопление, калориферът има и функция вентилатор (без подгряване). За икономия на енергия, калорифера е снабден с вграден терморегулатор (5-35*C) за автоматично изключва при достигане на желаната температура и автоматично стартиране при спадане на температурата под 5 градуса от зададената. Нагревателите са изработени от неръждаема стомана.

Спецификация:

• Компактни размери
• Здрава и удобна за транспортиране конструкция
• Корпус от поцинкована ламарина, който не се загрява при работа на уреда
• Антикорозионно прахово боядисване
• Термостат за регулиране на температурата (5-35*C)
• Вградена защита от прегряване с автоматичен рестарт
• Регулатор на мощността 0.03 kW (вентилатор) / отопление – 2,5 /5.0 kW
• Отопление без конденз, влага, миризма и консумация на кислород
• Ниско ниво на шум
• Подходящ за складове, халета, оранжерии, помещения за отглеждане на животни, строителни обекти, работилници
• Защитен клас IPX4 (защита от пръски във всички посоки)

Технически характеристики:

• Капацитет (kW): 2.5/5
• Капацитет (Btu/h): 8.530 - 17.000
• Капацитет (Kcal/h): 2.150 - 4.300
• Напрежение (V/Hz): 220/50
• Номинален ток (A): 16
• Превключвател на 1: Изключено
• Превключвател на 2: Вентилатор
• Превключвател на 3: 2.5
• Превключвател на 4: 5.0
• Защита: IPX4
• Отоплителен обем / 30ºC / (m3): 40-200
Purchase tips
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads