deleted

New Khersonmash Zernouborochnyy samohodnyy Skif-230 s zhatkoy ot proizvoditelya forage harvester

the ad is not relevant anymore
404