BOMET Pług jednobelkowy Libra // plough

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/6
€1,408
Net price
PLN6,050
≈ $1,550
€1,731.84
Gross price
Contact the seller
Brand BOMET
Model Pług jednobelkowy Libra //
Type plough
Location Poland Stoczek
Placed on more than 1 month
Autoline ID LT16569
PDF

Description

Number of bodies 3
Condition
Condition used

More details:

English Polish
Single-beam ploughs Libra are perfect for small and medium-sized farms in all soil conditions with tractors from 30 HP to 78 HP. The ploughs are intended for performing middle deep ploughing, on flat fields, slopes and hills on all types of soil. Spacing of bodies on the frame equaling 80 cm and clearance under the frame equaling 78 cm allows for unconstrained operation on fields with post-harvest residues.

The main unit of a plough is a bearing frame consisting of a coupler head and a hinged beam which enables alignment of the frame at changing the furrow width. The plough is equipped with three-point suspension system of category II. The frame beam with handles of plough bodies is connected with a coupler head of the frame with the use of pivots and an adjustment screw which sets the angle of inclination of the frame during alignment. 1-beam ploughs of U030 series are, as a standard, equipped with anti-stone protection in the form of a shear bolt, ensuring longer lifetime of the plough. In addition, each body can be equipped (additional option) with a skimmer or a disc coulter of diameter of Ø41 cm.

The profile of the main frame both for 2- and 3- furrow ploughs equals 100x100mm. For these models there is a possibility of installing an additional body (+1). The ploughing width is adjusted in steps for three positions (25 cm - 30 cm - 35 cm - for ploughs 16''). The adjustment is performed easily by proper switching of the adjustment screw on each body seat on the plough frame. The setting of the frame itself (alignment) for particular working widths is performed with the use of a turnbuckle. Small widths of the furrow are recommended during pre-sow ploughing, especially on heavy soils which require good crumbling. While large widths of the furrows are recommended to pre-winter ploughing, especially on light and medium soils.

In all models of the plough the adjustment of the first furrow is performed mechanically with the screw allowing for moving the slider along with the frame on the stationary ledger of the plough. A roller feeler setting the depth of ploughing up to 30 cm is mounted in the handle of the last body (as a standard).

Plough bodies may be equipped with openwork mouldboards designed for heavy soils. Openwork mouldboards allow to reduce working resistance by 10% and thereby obtain lower fuel consumption.

The construction of the rotary head is adjusted for tractors of maximum power up to 78 hp. As a standard, there is a suspension system bracket with self-coupling mechanism. Owing to application of easy assembly of the lower coupling bar, mounting the plough with a tractor is easy and safe.
Pługi 1-belkowe Libra doskonale sprawdzą się w małych i średnich gospodarstwach w każdych warunkach glebowych z ciągnikami o mocy od 30 KM do 78 KM. Pługi przeznaczone są do wykonywania średniej orki na polach płaskich, pochylonych i pagórkowatych na wszystkich typach gleb. Rozstaw korpusów na ramie wynoszący 80 cm a prześwit pod ramą równy 78 cm pozwala na swobodna pracę na polach z resztkami pożniwnymi.

Głównym zespołem nośnym pługa jest rama nośna składająca się z przodka i wychylnej belki, umożliwiającej liniowanie ramy przy zmianie szerokości skiby. Pług wyposażony jest w trzypunktowy układ zawieszenia kat. II. Belka ramy z uchwytami korpusów płużnych połączona jest z przodkiem ramy za pomocą sworzni i śruby regulacyjnej, która ustala kąt wychylenia ramy podczas liniowania. Pługi 1-belkowe serii U030 wyposażane są standardowo w zabezpieczenie przeciw kamieniom w postaci śruby ścinanej, gwarantujące dłuższą żywotność pługa. Ponadto każdy korpus może być wyposażony (opcja dodatkowa) w przedpłużek lub krój tarczowy o średni Ø41 cm.

Profil ramy głównej dla pługów 2-skibowych jak i 3-skibowych wynosi 100 x 100 mm. Dla tych modeli istniej możliwość zamontowania dodatkowego korpusu (+1). Szerokość orki jest ustawiana skokowo dla trzech pozycji (25cm - 30cm - 35cm, dla lemieszy 16''). Regulacji dokonuje się w łatwy sposób poprzez odpowiednie przestawienie śruby regulacyjnej na każdym siodle korpusu na ramie pługa. Ustawienie samej ramy (liniowanie) dla poszczególnych szerokości roboczych odbywa się przy użyciu śruby rzymskiej. Małe szerokości skiby zaleca się stosować podczas orki siewnej, zwłaszcza na glebach ciężkich wymagających dobrego pokruszenia. Z kolei duże szerokości skib zaleca się stosować podczas orki przedzimowej, zwłaszcza na glebach lekkich i średnich.

We wszystkich modelach pługa regulacja pierwszej skiby odbywa się mechanicznie poprzez śrubę pozwalającą przesuwać suwak wraz z ramą po nieruchomej leżni pługa. Koło kopiujące ustalające głębokość orki w zakresie do 30 cm mocowane jest w uchwycie ostatniego korpusu (standardowo).

Korpusy pługów serii U030 mogą być wyposażone w odkładnice ażurowe, które przeznaczone są na gleby ciężkie. Korpusy ażurowe pozwalają zmniejszyć o ok. 10% opory robocze, a tym samym uzyskać mniejsze zużycie paliwa.

Konstrukcja głowicy obrotowej przystosowana jest dla ciągników o max. mocy do 105 KM. Wspornik układu zawieszenia z mechanizmem szybkosprzęgającym jest standardowym wyposażeniem pługa. Dzięki zastosowaniu łatwej w montażu dolnej belki sprzęgowej agregatowanie pługa z ciągnikiem jest łatwe i bezpieczne.

Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika dla pługa jednobelkowego U030:

pług 2-skibowy – 52 KM, pług 3-skibowy – 75 KM, pług 4-skibowy – 85 KM

Cena odkładnice półśrubowe:
2 - 6050zł
2+1/3 - 7250zł
3+1/4 - 8500zł

Cena odkładnice ażurowe:
2 - 6300zł
2+1/3 - 7750zł
3+1/4 - 9250zł

Przedpłużki korpusowe:
2 - 700zł
3 - 1100zł
4 - 1500zł

Krój tarczowy (1szt.) - 500zł
Purchase tips
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips

Similar ads