VOLVO FH 460 refrigerated truck + refrigerated trailer

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/15
€40,900
Net price
≈ $49,680
€48,671
Gross price
Contact the seller
Brand VOLVO
Model FH 460
Type refrigerated truck
First registration 2014-11
Mileage 1145600 km
Location Lithuania Vilnius
Placed on Jan 29, 2021
Seller stock ID 309596
PDF
VOLVO FH 460 truck
Brand VOLVO
Model FH 460
Type refrigerated truck
First registration 2014-11
Mileage 1145600 km
Engine
Euro Euro 6
Gearboxes
Type manual
Brakes
ABS
EBS
Cabin
Board computer
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Powered windows
Alarm system
Sunroof
Condition
Condition used
Description
Colour white
SCHMITZ CARGOBULL ZKO 18/L refrigerated trailer
Brand SCHMITZ CARGOBULL
Model ZKO 18/L
Type refrigerated trailer
Condition
Condition used
More details: German
Vairo stiprintuvas. Techninës apþiûros galiojimo pabaigos data -2021-11-21.Tipas / variantas / versija: 24J3C / U3xT8F / N2RR3M67519753M2xURUKategorija
këbulo kodas: N3-BA-04-Parengtos eksploatuoti transporto priemonës masë -kg 14110Didþiausia techniðkai leidþiama pakrautos transporto priemonës masë -kg 26500Variklio darbinis tûris -cm3 12777Didþiausia naudingoji galia -kW 345Degalø tipas arba galios ðaltinis -DYZELINASIðmetamø terðalø lygis -EURO6Sëdimø vietø skaièius
áskaitant vairuotojo vietà -2Priekaba: Techninës apþiûros galiojimo pabaigos data -2021-10-31SCHMITZ ZKO 18/LTipo patvirtinimo numeris / nacionalinis tipo patvirtinimo ar individualaus patvirtinimo (leidimo) numeris. LT*257*O4*00014*02Tipas / variantas / versija Z 18 / Z18KKategorija
a/c: no a/c
Atsarginës ratas
Atverèiama kabina
Audio áranga
Autonominis ðildymas
Blokuojamas diferencialas
Durys gale
El. klimato kontrolë
El. reguliuojami veidrodëliai
ESP
Kablys/gervë
Oro kondicionierius
Pakeliama aðis
Parduodama lizingu
Personalinë ventiliacija
Personalinis apðvietimas
Pneumatinë pakaba
Ðaldymo áranga
Ðildoma sëdynë
klasë
klasë
këbulo kodas O4-DCK-Parengtos eksploatuoti transporto priemonës masë -kg 6580Didþiausia techniðkai leidþiama pakrautos transporto priemonës masë
kg 18000Daugiau informacijos telefonu
esp
Purchase tips
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads