You may find interesting
Close
New TEKNAMOTOR Skorpion 800
New TEKNAMOTOR Skorpion 800
price on request
New TEKNAMOTOR Skorpion 350EB
New TEKNAMOTOR Skorpion 350EB
price on request
New TEKNAMOTOR Skorpion 650 EB
New TEKNAMOTOR Skorpion 650 EB
price on request
New TEKNAMOTOR Skorpion 500EB
New TEKNAMOTOR Skorpion 500EB
price on request
New TEKNAMOTOR Skorpion 500
New TEKNAMOTOR Skorpion 500
price on request
WIELOPIŁA STEFF 2034
WIELOPIŁA STEFF 2034
€3,100

New TEKNAMOTOR Skorpion 250EB sawmill

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
Interested in the ad?
Contact the seller
1/8
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand TEKNAMOTOR
Type sawmill
Net weight 1280 kg
Location Poland Ostrowiec Świętokrzyski
Placed on more than 1 month
Autoline ID XG3873
Description
Capacity 10 m3/h
Overall dimensions 1.95 m × 0.9 m × 1.26 m
Engine
Power 30 HP (22.05 kW)
Condition
Condition new
More details
English
Skorpion 250 EB is a stationary drum chipper designed for chipping flat edgings, round timber, various types of furniture and sawmill waste of a width to 250 mm.

Control system of the chipper operated from the switchbox performs the functions of switching on, operation and overload control, and switching off.

The machine’s cutting system consists of a drum with 2 or 3 cutting knives and one support knife. The used knives are made from tool steel, which is resistant to dulling, which in turn is translated into longer lifetime. The number of knives on the drum and the diameter of screen openings allows obtaining the required size of chips. Feeding material is conveyed to the inlet using two toothed feed rollers, driven by gear motors.

The chipper is equipped with a main low-speed electrical engine. In contrast to high-speed engines, this engine is characterised by more stable operation and higher torque. With the same power, the motor achieves greater power transfers and by increasing the diameter of the main motor pulley – increased lifetime of the fan belts.

The chipper is driven by electric engine of 30 kW, and equipped with electronic system of operation control, which automatically prevents overloading of the cutting system by temporarily stopping the feeding.

Our long-term experience in designing machines for the wood sector industry includes execution of projects adapted to the individual needs of our clients.

Skorpion 250 EB can cooperate with belt and vibrating systems of loading and conveying. The basic set of the chipper equipment covers a chipper, a control switchbox, and to request - a loading conveyor and a collecting conveyor.

Chips obtained from Skorpion 250 EB can be used for direct burning in burners/ovens or as raw material for production of paper, furniture chipboards and, after additional disintegrating in a mill, for production of briquettes and pellets.

Overall dimensions (length x width x height) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Weight 1280** [kg]
No of knives 2 cutting knives + 1 counter-knife; 3 cutting knives + 1 counter-knife
Feeding speed up to 31 [running meters/min]
Chipping capacity up to 10 [stère meters/h]
Chip width from 20 to 30; from 15 to 25 [mm]
Dimensions of inlet (W x H) 250 x 100 [mm]
Drum diameter 420 [mm]
Feeding unit belt or vibrating conveyor
Main engine power 30 [kW]
Power of engine on feeding conveyor 2 pcs x 1,1 (1,5) [kW]
Power of engine on collecting conveyor 1,1 (1,5) [kW]

()* - suport structure.
()** - weight depends on equipment installed.

Equipment included:
- control switchbox
- electronic anti-stress system

Additional accessories on request:
- loading conveyor
- collecting conveyor
- feeding speed regulation
Show the whole comment
Дробилката Skorpion 250 EB е стационарен модел с режещ барабан, предназначена за раздробяване на дървени плоскости, обла дървесина, различни видове мебелни отпадъци и отпадъци от дъскорезници до ширина 250 мм.

Управление се реализира чрез контролен блок, с който извършвате функциите включване, контрол на работата, контрол на претоварване, изключване на захранването. Системата на рязане се състои от барабан с 2 или 3 режещи ножа. Чрез използване на сито се осигурява регулация на размера на стърготините. Различната конфигурация на броя на ножовете в барабана и диаметърa на отворите в екрана (ситото), позволява да се получи желания размер на стърготините. Суровият материал се транспортира до входа с две зъбни ролки, задвижвани от мото-редуктори. Дробилката се задвижва от електрически двигател с мощност 30 кВ.

Като стандартно оборудване на дробилката се използва още електронната система за контрол на работата (анти-стрес), която автоматично предотвратява претоварване на системата за задвижване чрез временно спиране на подаването на материал.

Skorpion 250 EB може да работи с лентови и вибриращи системи за товарене и транспорт. Основният набор от оборудване на дробилката е контролен блок, конвейер за товарене и конвейер за приемане.

Произведените стърготини могат да се използват за директно изгаряне в пещите, за произвеждане на компост, за декоративни цели. След повторно смилане в чукова мелница, могат да се използват като изходна суровина за производство на брикети и пелети.

Размери (д x ш x в) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [мм]
Тегло 1280** [кг]
Брой на ножовете 2 режещи + 1 подкрепващ; 3 режещи + 1 подкрепващ
Скорост на подаване дo 31 [линеен м/мин]
Чипинг капацитет дo 10 [насипен м3/h]
Ширина на стърготини oт 20 дo 30; от 15 до 25 [мм]
Размери на гърлото (шир x вис) 250 x 100 [мм]
Диаметър на барабан 420 [мм]
Начин на захранване лентов или вибриращ конвейер
Мощност на главния двигател 30 [кВ]
Мощност на подаващия двигател 2 x 1,1 (1,5) [кВ]
Мощност на двигател на приемащия конвейер 1,1 (1,5) [кВ]

()* - конструкция за повишаване
()** - тегло в зависимостта от оборудване дробилката

Стандартно оборудване
- контролен блок
- анти-стресова система

Допълнително оборудване
- конвейер за товарене
- конвейер за приемане
- регулиране на скоростта на подаване
Rębak Skorpion 250 EB jest stacjonarnym rębakiem bębnowym przeznaczonym do zrębkowania zrzyn o płaskiej powierzchni, okrąglaków, różnego rodzaju odpadów tartacznych i meblarskich o szerokości do 250 mm.

System tnący urządzenia stanowi bęben z 2, lub 3 nożami tnącymi.
Konstrukcja noży tnących ze stali narzędziowej to odporność na tępienie, długi czas eksploatacji. Ilości noży na bębnie oraz średnica otworów zastosowanego sita pozwala na uzyskanie zrębka o wymaganej wielkości. Materiał wsadowy transportowany jest do gardzieli rębaka za pomocą dwóch zębatych rolek podających napędzanych motoreduktorami.

Rębak standardowo wyposażony jest w główny silnik elektryczny wolnoobrotowy. Silnik ten w odróżnieniu od wysokoobrotowych charakteryzuje się stabilniejszą praca i większym momentem obrotowym. Przy tej samej mocy silnika osiąga większe przeniesienie energii oraz poprzez powiększenie średnicy koła pasowego na silniku głównym - zwiększa się żywotności pasków klinowych. Napęd urządzenia stanowi silnik elektryczny o mocy 30 kW.

Rębak wyposażony jest w elektroniczny system kontroli pracy, który automatycznie zapobiega przeciążeniu układu tnącego, poprzez czasowe zatrzymanie układu podającego.

Rębak Skorpion 250 EB może współpracować zarówno z taśmowymi, jak również wibracyjnymi systemami załadowczo-transportowymi. Podstawowy zestaw urządzeń stanowi rębak, szafa sterownicza oraz opcjonalnie transporter załadowczy i transporter odbiorczy.

Uzyskany zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalania w piecach lub jako surowiec do produkcji papieru, płyt meblowych oraz po wtórnym rozdrobnieniu przez młyn bijakowy do produkcji brykietu i peletu.

Gabaryty (D x Sz x W) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Waga 1280** [kg]
Ilość noży 2 tnące + 1 podporowy, 3 tnące + 1 podporowy
Szybkość podawania do 31 [mb/min]
Wydajność zrębkowania do 10 [m3/h]
Szerokość zrębka od 20 do 30; od 15 do 25; [mm]
Wymiary wlotu (Sz x W) 250 x 100 [mm]
Średnica bębna tnącego 420 [mm]
Sposób podawania transporter taśmowy lub wibracyjny
Moc silnika głównego 30 [kW]
Moc silników podających 2 szt x 1,1 (1,5) [kW]
Moc silnika przy transporterze odbiorczym 1,1 (1,5) [kW]

()* – konstrukcja podwyższająca
()** - waga zależy od wyposażenia

Wyposażenie standardowe:
- szafa sterownicza
- elektroniczny system anty przeciążeniowy

Wyposażenie opcjonalne:
- podajnik załadowczy
- podajnik odbiorczy
- regulacja szybkości podawania

show contacts
Skorpion 250 EB - стаціонарна барабанна дробарка призначена для подрібнення зрізів з пласкою поверхнею, круглих стовбурів, різних видів відходів, меблів та лісопильних відходів шириною 250 мм.

Системою управління дробарки є шафа управління, що виконує функцію вмикання, контролю праці, контролю за перевантаженням і вимикання струму. Ріжуча система складається з барабана з 2 або 3 ножами. Використання сита в конструкції дробарки дає можливість отримання високої точності розміру тріски. Налаштування відповідної кількості ножів на барабані і діаметру отворів сита дозволяє отримати необхідний розмір тріски. Вхідний матеріал транспортується до горла дробарки з використанням двох зубчатих подавальних роликів, що приводяться в рух за допомогою моторедукторів. Машина приводиться в рух за допомогою електродвигуна потужністю 30 кВт. Дробарка оснащена електронною системою управління, яка автоматично запобігає перевантаженню ріжучої системи, тимчасово зупинивши систему подачі.

Skorpion 250 EB може комплектуватись стрічковими, а також вібраційними завантажувально-транспортувальними системами. Базовий набір устаткування складається з дробарки, шафи контролю та додатково з транспортера навантажувального і транспортера розвантажувального.

Отримана тріска може використовуватись для прямого спалювання в печі або в якості сировини для виробництва паперу і після повторного помолу для виробництва брикетів і паливних гранул.

Габариты (дл. x шир. x выс.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [мм]
Вес 1280** [кг]
Каличество ножей 2 режущих и 1 контрнож; 3 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи до 31[ м/мин]
Производительность до 10 [м3/час]
Ширина щепы oт 20 до 30; oт 15 до 25 [мм]
Размеры горловины (шир. x выс.) 250 x 100 [мм]
Диаметр режущего барабана 420 [мм]
Способ подачи ленточный или виброционный транспортер
Мощность двигателя 30 [квт]
Мощность подающих двигателей 2 x 1,1 (1,5) [квт]
Мощность двигателя выгрузочного транспортера 1,1 (1,5) [квт]

()* - підвищувальна конструкція
()** - маса залежить від комплектації подрібнювача (барабан, двигун)

Стандартная комплектация:
- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:
- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи
Drobilica Skorpion 250 EB јe stacionarna mašina za usitnjivanje s bubnjem, namenjena za drobljenje raznih vrsta rezanih plosnatih otpadaka, okruglih otpadaka, te otpadaka iz pilana, fabrika nameštaјa, širine do 250 mm.

Sistem upravljanja mašinom smešten јe u upravljački orman, a realizuјe sledeće funkciјe: uključivanje mašine, kontrola opterećenja mašine, te isključivanje pogona mašine u slučaјu preopterećenja.

U bubnju drobilice se nalazi sistem za sečenje koji čini jedan potporni, i dva, tri ili četiri noža za sečenje. Noževi su od nerđajućeg čelika, i pružaju veliku čvrstoću i dug vek trajanja. U zavisnosti od broja noževa u bubnju i veličine sita omogućava se željena veličina čipsa. Ulazni materiјal transportuјe se do ulaza u mašinu pomoću dva zupčasta valjka, koјe pokreće motoreduktor.

Mašinu pokreće niskoobrtni elektromotor. Ovaj motor je u odnosu na visokoobrtni motor stabilniji i osigurava veći obrtni momenat. Pri istoj snazi pruža veći prenos energije na remenicu, i pri tome produžava životni vek kaiševa. Elektromotor mašine opciono može biti jačine 30 kW.

Mašina јe opremljen elektronskim sistemom kontrole rada, koјi automatski sprečava preopterećenje sistema za sečenje, privremenim zaustavljanjem dodavanja ulaznog materiјala u slučaјu preopterećenja.

Mašina Skorpion 250 EB može sarađivati sa tračnim kao i sa vibracionim transporterima za prenos i utovar usitnjenog materiјala. Osnovni set opreme za usitnjavanje čine: mašina za drobljenje, upravljački orman, odnosno opcionalno transporteri za dodavanje materiјala za preradu i preuzimanje gotovog proizvoda i njegov utovar.

Dobiјeni zdrobljeni materijal može da se koristi direktno za sagorevanje u pećima ili kao sirovina za proizvodnju papira, ploča za nameštaј ili nakon ponovnog usitnjavanja u udarnom mlinu, može se koristiti za proizvodnju briketa i peleta.

Gabariti (duž. x šir. x vis.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Težina 1280** [kg]
Broj noževa 2 za rezanje + 1 potporni; 3 za rezanje + 1 potporni
Brziana dodavanja do 31 [m/min]
Kapacitet usitnjavanja do 10 [m3/h]
Širina usitnjenog materijala (sečke) od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Dimenzije ulaza (šir. x vis.) 250 x 100 [mm]
Prečnik bubnja za rezanje 420 [mm]
Način dodavanja tračni ili vibracioni transporter
Snaga glavnog motora 30 [kW]
Snaga motora za dodavanje 2 kom. x 1,1 (1,5) [kW]
Snaga motora transportera za preuzimanje 1,1 (1,5) [kW]

()* - povišena konstrukcja
()** - weight depends on equipment installed

Standardna oprema:
-upravljački Orman
-elektronski sistem anti-preopterećenja

Opcionalna oprema:
-dodavač materiјala za preradu
-preuzimač zdrobljenog materijala
-regulaciјa brzine dodavanja
Sekačka dreva Skorpion 250 EB je stacionárna bubnová sekačka , určená pre drvenie odrezkov s rovným povrchom, guľatiny, rôzneho odpadu z píl a nábytkárskej výroby o šírke do 250 mm.

Systém ovládania sekačky je založený na ovládacej skrini, ktorá realizuje funkcie zapínania, kontroly práce, kontroly preťaženia a vypínania pohonu.

Rezný systém zariadení tvorí bubon s 2 alebo podľa opcie 3 rezacími nožmi. Použitie v konštrukcii sekačky sita zabezpečuje dosiahnutie vysokej rozmerovej regulárnosti štiepky. Konfigurácia požadovaného počtu nožov na bubnu, ako aj priemer otvorov použitého sita umožňuje získanie štiepky o požadovaných rozmeroch. Materiál do spracovania je do hrdla sekačky dopravovaný pomocou dvoch ozubených valcov poháňaných prevodovými motormi. Pohon zariadení tvorí elektrický motor o výkonu 30 kW. Sekačka je vybavená elektronickým systémom kontroly práce, ktorý automaticky zabraňuje preťaženiu rezacej sústavy, a to časovým pozastavením podávacej sústavy.

Sekačka dreva Skorpion 250 EB môže spolupracovať jak s pásovými, tak i vibračnými dopravnými podávacími systémami. Základnú súpravu zariadení tvorí sekačka, ovládacia skriňa, ako aj podľa opcie nakladací dopravník a dopravník pre odber produktu.

Vyrobená štiepka sa môže použiť pre bezprostredné spaľovanie v peciach alebo ako surovina pre výrobu papieru, nábytkárskych dosák, ako aj po druhotnom rozdrveniu v kladivovom mlyne pre výrobu brikiet a peliet.

Rozmery (dĺž. x šír. výš.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Hmotnosť 1280** [kg]
Počet nožov 2 rezacie + 1 operný; 3 rezacie + 1 operný
Rýchlosť podávania do 33 [bm/min]
Výkon stroja do 10 [m3/h]
Šírka štiepky od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Rozmery hrdla (šírka x výška ) 250 x 100 [mm]
Priemer rezacieho bubna 420 [mm]
Spôsob podávania (posunu materiálu) pásový alebo vibračný dopravník
Výkon hlavného motoru 30 [kW]
Výkon podávacích motorov 2 ks x 1,1 (1,5) [kW]
Výkon motora pri odberajúcom dopravníku 1,1 (1,5) [kW]

()* - konštrukcia zvyšujúca.
()** - hmotnosť závisí od vybavenia štiepkovača.

Štandardné vybavenie:
- ovládacia skriňa
- elektronický systém proti preťaženiu

Opcia vybavenia:
- naplňujúci podávač
- podávač pre odber produktu
- regulácia rýchlosti podávania
Skorpion 250 EB je stacionarni sekalnik z rezkalnim bobnom namenjen za drobljenje ravnega in okroglega lesa ter različnih vrst pohištva in lesnih odpadkov do širine 250 mm.

Sekalni sistem naprave predstavlja boben z 2 oziroma 3 rezalnimi noži ter eden oporni nož. Konstrukcija namestitve opornega noža (potegne se ga iz ohišja sekalnika) omogoča zelo hiter obrat noža oziroma zamenjavo (nož je naostreni po štirih sekalnih robovih). Noži so izdelani iz orodnega jekla, ki je odporno proti toposti, zaradi česar imajo dolgo življensko dobo. Količina nožev na bobnu ter premer odprtin sita omogoča pridobivanje sekancev z zahtevano velikostjo. Podajanje materiala je transportirano do vhoda z dvema ozobljenima valjema gnanima preko reduktorja.

Sekalni stroj je opremljeni z glavnim električnim motorjem z nizko zmoglivostjo. Ta motor v nasprotju z motorji visoke zmogljivosti stabilno deluje in ima večji vrtilni moment. Z uporabo iste moči motorja dosega večji prenos energije ter zaradi večjega premera škripca na glavnem motorju - se podaljša življenska doba klinastih jermenov. Pogon naprave predstavlja električni motor z močjo 30 kW, in opremljen z elektronskim sistemom krmiljenja, ki avtomatsko prepreči preobremenitev tako, da začasno izklopi podajanje.

Naše dolgoletne izkušnje pri zasnovanju strojev za industrijo lesnega sektorja pomenijo, da izvajamo projekte, ki so prilagojene individualnim potrebam strank.

Sekanci izdelani z drobilcem Skorpion 250 EB se lahko uporabljajo za kurjenje v pečeh z biomaso ali kot osnovni material za izdelavo papirja ali plošč za izdelavo ploskovnega pohištva, z nadaljno obdelavo v mlinu pa za proizvodnjo peletov ali briketov.

Zunanje dimezije (D x Š x V) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Teža 1280** [kg]
Število nožev 2 rezalna noža + 1 protinož; 3 rezalni noži + 1 protinož
Hitrost podajanja do 31 [tm/min]
Kapaciteta do 10 [m3/h]
Velikost sekancev od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Dimenzija vhodne odprtine(širina x višina) 250 x 100 [mm]
Premer rezkalnega bobna 420 [mm]
Način podajanjajermenski ali vibracijski transporter
Moč osnovnega motorja 30 [kW]
Moč motorja za podajalnega transporterja 2 kos x 1,1 (1,5) [kW]
Moč motorja zbiralnega transporterja 1,1 (1,5) [kW]

()* - podporna konstrukcija.
()** - težina odvisna od opreme sekalnika.

Oprema vključena:
- omarica upravljalnega pulta,
- elektronski sistem proti obremenitvi.

Dodatna oprema po naročilu:
- nakladalni transporter,
- zbiralni transporter,
- regulacija podajalne hitrosti.
Дробилка Skorpion 250 EB это стационарная барабанная дробилка, предназначена для дробления плоского материала, кругляка, а также разного вида мебельных и лесопильных отходов шириной до 250 мм.

Система управления дробилки представляет собой шкаф управления, осуществляя функции включения, контроля работы, контроля перегрузки и выключения привода.

Режущая система состоит из барабана с двумя или тремя режущими ножами и одного контрножа. Примененные ножи выполнены из инструментальной стали, устойчивой к затуплению, в результате чего гарантируется более длительный срок эксплуатации. Количество ножей на барабане и диаметр отверстий примененного сита позволяет получить щепу нужного размера. Материал для дробления транспортируется к горловине дробилки с помощью двух зубчатых подающих роликов, приводимыми в действие двумя моторедукторами.
Дробилка оснащена главным низкооборотным электродвигателем. Этот двигатель в отличие от высокооборотных характеризуется более стабильной работой и более высоким крутящим моментом. При такой же мощности двигателя достигается большая передача энергии и за счет увеличения диаметра шкива на главном двигателе - продлевается срок службы клиновых ремней. Приводом устройства является электродвигатель мощностью 30 кВт.
Дробилка в стандартной комплектации оснащена электронной системой управления работой, которая автоматически предотвращает перегрузку режущей системы, временно останавливая систему подачи.

Skorpion 250 EB могут взаимодействовать одинаково как с ленточными, так и с вибрационными транспортерами. Основная комплектация: дробилка, шкаф управления, а также дополнительно подающим транспортером и разгрузочным транспортером.

Наш многолетний опыт в проектировании дробилок для древесной промышленности - это реализация проектов, приспособленных под индивидуальные потребности клиентов.

Полученная путем измельчения щепа может быть использована для непосредственного сжигания в печах, или в качестве сырья для производства бумаги, мебельных плит, а также после вторичного измельчения молотковой мельницей для производства брикета, пеллета.

Габариты (дл. x шир. x выс.) 1820 x 830 x 1100 (+400)* [мм]
Вес 1280** [кг]
Каличество ножей 2 режущих и 1 контрнож; 3 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи до 31 [м/мин]
Производительность до 10 [м3/час]
Ширина щепы oт 20 до 30; oт 15 до 25 [мм]
Размеры горловины (шир. x выс.) 250 x 100 [мм]
Диаметр режущего барабана 420 [мм]
Способ подачи ленточный или виброционный транспортер
Мощность двигателя 30 [квт]
Мощность подающих двигателей 2 x 1,1 (1,5) [квт]
Мощность двигателя выгрузочного транспортера 1,1 (1,5) [квт]

()*- подъём
()**- вес зависит от комплектации дробилки (барабан, двигател)

Стандартная комплектация:
- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:
- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи
Maşina de tocat Skorpion 250 EB este o maşină staţionară cu tambur, destinată tocării marginilor de cherestea tivită cu suprafaţă plată, a materialului lemnos rotund, deşeurilor de la fabricile de cherestea şi mobilă cu o lăţime de până la 250 mm.

Sistemul de comandă a maşinii de tocat lemn îl constituie dulapul de comandă, care realizează funcţia de conectare, controlul de lucru, controlul la suprasarcină şi deconectarea acţionării.

Sistemul de tocare constă din tambur, care este echipat cu 2, 3 sau opţional cu 4 cuţite de tăiere. Montarea sitei în construcţia maşinii de tocat lemn asigură uniformitatea ridicată a materialului tocat. Configuraţia unui număr corespunzător de cuţite pe tambur precum şi diametrul orificiilor sitei determină mărimea dorită a materialului tocat.

Materialul de tocat este transportat la gura de alimentare a maşinii cu ajutorul a două role dinţate de alimentare acţionate cu moto-reductore. Sistemul de acţionare este asigurat de un motor electric, cu puterea de 30 kW. Maşina de tocat lemn este echipată cu un sistem electronic care opreşte în mod automat suprasarcina sistemului de acţionare, prin oprirea temporară a sistemului de alimentare.

Maşina de tocat lemn Skorpion 250 EB poate funcţiona atât cu sisteme transportoare cu bandă cât şi cu sisteme transportoare cu vibraţii de încărcare şi transport. Echipamentul de bază constă din maşina de tocat, dulap de comandă, iar opţional transportor cu bandă de alimentare şi transportor cu bandă de evacuare.

Materialul obţinut prin tocare poate fi folosit pentru ardere directă în cazane, că materie primă pentru producţie hârtiei, plăcilor de mobilă precum şi după mărunţirea secundară în moara cu ciocane ca materie primă pentru producţia de brichete si peleţi.

Gabarite (lungimea x lăţimea x înălţimea) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Greutate 1280** [kg]
Numărul de cuţite 2 cuţite de tăiere+1 de susţinere; 3 cuţite de tăiere+1 de susţinere
Viteza de alimentare până la 31 [m/min]
Randament de tocare până la 10 [m3/h]
Lăţimea materialului tocat de la 20 până la 30; de la 15 până la 25 [mm]
Dimensiuni ale gurii de alimentare (lăţimea x înălţimea) 250 x 100 [mm]
Diametrul tamburului de tăiere 420 [mm]
Mod de alimentare transportor cu bandă sau vibraţii
Puterea motorului principal 30 [kW]
Puterea motoarelor de alimentare (încărcare) 2 buc. x 1,1 (1,5) [kW]
Puterea motorului transportorului de preluare 1,1 (1,5) [kW]

()* - Construcţie ridicată
()** - Greutatea depinde de echipamentul maşinii de tocat lemn

Echipament standard
- dulap de comandă
- sistemul electronic de suprasarcină

Echipament opţional
- dispozitiv de încărcare
- dispozitiv de evacuare
- reglarea vitezei de alimentare
Модель из группы барабанных дробилок с приводом от электрического двигателя мощностью 30 квт.

Машина имеет 2, 3 или 4 режущих ножа. Предназначена для дробления материала шириной до 250 мм и диаметром или высотой не больше 100 мм. Применяется особенно в тяжолой работе в деревообработывающей промышлености для производства щепы, измельчивания отходов распиловки дерева и мебельного производства.

Эта дробилка может также работать с транспартером для лесопильных отходов.

Полученная щепа используется для непосредственного сжигания в котлах, как декоративное средство в ландшафте или после доизмельчения через молотковую мельницу как сырье для производства брикетов и топливных гранул.

Габариты (дл. x шир. x выс.) 1950 x 900 x 1260 (+400 подъём) [мм]
Вес 980 [кг]
Каличество ножей 2 режущих и 1 контрнож; 3 режущих и 1 контрнож; 4 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи до 33[м/мин]
Производительность до 10 [м3/час]
Ширина щепы oт 20 до 30; oт 15 до 25; oт 10 до 15 [мм]
Размеры горловины (шир. x выс.) 250 x 100 [мм]
Диаметр режущего барабана 420 [мм]
Обороты режущего барабана 630 [обр./мин]
Способ подачи ленточный или виброционный транспортер
Мощность двигателя 30 [квт]
Мощность подающих двигателей 2 x 1,1 [квт]
Мощность двигателя выгрузочного транспортера 1,1 [квт]

Стандартная комплектация:
- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:
- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи
O triturador Skorpion 250 EB é um triturador fixo a tambor visado para triturar recortes com superfícies rasas, redondos, vários tipos de resíduos de serrarias e de produção de móveis, de largura até 250 mm.

O sistema de comando do triturador é constituído por um armário de comando que realiza funções de desligamento, controlo de trabalho, controlo de sobrecargas e desligamento da tracção.

O sistema de corte do equipamento é constituído por um tambor de 2 ou 3 facas de corte e uma faca de suporte. A construção de colocação da faca de suporte (que sai do corpo da trituradora) permite o seu giro rápido ou substituição (a faca é afiada em quatro bordos de corte). As facas usadas são feitas de aço resistente a enferrujem, garantido vida longa de uso. O número de facas no tambor e o diâmetro de furos de peneira usado permitem obter aparas com a dimensão desejada. O material de carga é transportado à boca do triturador por dois rolos dentados de alimentação accionados por motorredutores.

A trituradora é dotada de um motor principal elétrico de baixa velocidade. O motor, ao contrário de motores de alta velocidade, garante trabalho mais estável e o binário maior. Com a mesma potência do motor obtém maior transmissão de energia e, através do aumento de diâmetro da polia no motor principal - aumenta a durabilidade de correias de transmissão. A tração do equipamento é um motor elétrico de potência de 30 kW.

O triturador é dotado de um sistema electrónico de controlo de trabalho que automaticamente prevene sobrecargas do sistema cortante parando temporariamente o sistema alimentador.

O triturador Skorpion 250 EB pode colaborar com sistemas de carregamento e transporte de correia e vibratórios. Um conjunto básico de equipamentos é constituído por um triturador, um armário de comando, um transportador de carga e um transportador de recepção.

A nossa longa experiência nos projetos das máquinas para a indústria de madeira é a realização dos projetos adaptados às necessidades individuais dos clientes.

A apara obtida pode ser utilizada para a combustão directa em fornos ou como uma matéria para produzir papel, painéis para móveis e, após uma outra trituração pelo moinho a martelo, para produzir briquetes e pellets.

Dimensões (C x L x A) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Peso 1280** [kg]
Número de facas 2 cortantes + 1 de suporte; 3 cortantes + 1 de suporte
Velocidade de alimentação até 31 [m linear/min]
Rendimento de produzir aparas até 10 [m3/h]
Largura da apara de 20 até 30; de 15 até 25 [mm]
Dimensões da entrada (L x A) 250 x 100 [mm]
Diâmetro do tambor cortante 420 [mm]
Modo de alimentação transportador de correia ou vibratório
Potência do motor principal 30 [kW]
Potência dos motores alimentadores 2 unid. x 1,1 (1,5) [kW]
Potência do motor no transportador de recepção 1,1 (1,5) [kW]

()* - estrutura de elevação
()** - o peso depende do equipamento da trituradora.

Equipamento padrão:
- armário de comando
- sistema electrónico anti-sobrecargas

Equipamento opcional:
- alimentador carregador
- alimentador de recepção
- ajuste da velocidade de alimentação
Kapāšanas mašīna Skorpion 250 EB ir stacionārā bungu kapāšanas mašīna, paredzēta smalcināt plakanas virsmas nogriezumus, baļķus, dažādu tipu kokzāģēšanas un mēbeļu ražošanas atlikumus, kādu platums nepārsniedz 250 mm.

Kapāšanas mašīnas vadības sistēma sastāv no vadības skapja, kas ir paredzēts mašīnas ieslēgšanai, darba un pārslodzes kontrolēšanai un pievada izslēgšanai.

Ierīces griešanas sistēma sastāv no cilindra ar 2 vai 3 griešanas nažiem un viena atbalsta naža. Izmantoti naži ir izgatavoti no instrumentu tērauda, izturīga pret trulināšanos, kas ļauj pagarināt ekspluatācijas laiku. Nažu skaits cilindrā un izmantota sieta caurumu diametrs ļauj sasniegt drupatu ar vajadzīgu lielumu. Izejvielas tiek transportētas uz kapāšanas mašīnas ieplūdes atveri ar diviem robainiem padeves ruļļiem, kas tiek darbināti ar motoreduktoriem.

Koksnes smalcinātājs ir apgādāts ar galveno elektrisko lēngaitas dzinēju. Tāds dzinējs, salīdzinot ar ātrgaitas dzinējiem, raksturos ar stabilāku darbu un lielāku griezes momentu. Ar vienādu jaudu sasniedz lielāku enerģijas pārnešanu, un sakarā ar galvenā dzinēja siksnas skriemeļa diametra palielināšanu - ķīļsiksnu darbspējas pagarināšanu. Ierīces piedziņa ir pamatota uz elektriska dzinēja ar jaudu 30 kW.

Kapāšanas mašīna ir aprīkota ar elektronisko darba kontroles sistēmu, kas automātiski aizsargā no ciršanas sistēmas pārslodzes, pagaidām apturot padeves sistēmu.

Kapāšanas mašīna Skorpion 250 EB var iedarboties gan ar konvejertipa, gan ar vibrēšanas iekraušanas un transportēšanas sistēmu. Pamata ierīču komplekts sastāv no kapāšanas mašīnas, vadības skapja un fakultatīvi no iekraušanas transportiera un izkraušanas transportiera.

Izveidotas skaidas var būt izmantotas tiešai krāsns apkurei vai kā izejviela papīra, mēbeļu plākšņu ražošanā un pēc atkārtotas sasmalcināšanas triecientipa dzirnavās brikešu un granulu ražošanā.

Izmēri (gar. x plat. x augst.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Svars 1280** [kg]
Nažu skaits 2 ciršanas + 1 atbalsta; 3 ciršanas + 1 atbalsta
Padeves ātrums līdz 31 [lm/min]
Skaidu ražošanas iedarbīgums līdz 10 [m3/h]
Skaidas platums no 20 līdz 30; no 15 līdz 25 [mm]
Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) 250 x 100 [mm]
Ciršanas bungu diametrs 420 [mm]
Padeves veids konvejertipa vai vibrēšanas transportieris
Pamata dzinēja jauda 30 [kW]
Padeves dzinēju jauda 2 gab. x 1,1 (1,5) [kW]
Izkraušanas transportiera dzinēja jauda 1,1 (1,5) [kW]

()* - paaugstinošā konstrukcija
()**- svars atkarīgs no ierīces aprīkojuma

Standarta aprīkojums:
- vadības skapis
- elektroniskā pārslodzes drošības sistēma

Opcionāls aprīkojums:
- iekraušanas padevējs
- izkraušanas padevējs
- padeves ātruma regulācija
Flismaskinen Skorpion 250 EB er en stasjonær trommelflismaskin som brukes til å male opp sagflis med flat overflate, rundholt, forskjellige typer sagbruks- og møbelproduksjonsavfall med bredde på opptil 250 mm.

Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 2 eller 3 skjærekniver ved behov. En sikt anvendes i flismaskinkonstruksjon for å sikre kvalitet og likhet på oppmalte avfall. Forsvarlig antall kniver på trommelen samt diameter på hull i den anvendte sikten gjør det mulig å få avfall oppmalt i ønsket størrelse. Avfall føres inn i innmatingsbordet ved hjelp av to tannete ruller som drives av girmotorer. Maskinen drives av elektromotor på 30 kW. Flismaskinen er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppmalingssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Flismaskinen Skorpion 250 EB kan brukes med både transportbånd og vibrerende transportører. Elementært utstyr utgjør flismaskin, styringsskap, og innmatings- og mottakstransportører ved behov.

Oppmalte avfall kan direkte forbrennes i ovn eller benyttes som råvære til papir- og møbelplateproduksjon. Etter å hå blitt finmalt med hammermølle kan de brukes til produksjon av brikett og pellets.

Størrelse (L x B x H) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Vekt 1280** [kg]
Kniver 2 skjærekniver + 1 motkniver; 3 skjærekniver + 1 motknive
Innmatingshastighet opptil 31 [mb/min]
Kapasitet opptil 10 [m3/h]
Bredde på oppmalt avfall fra 20 til 30; fra 15 til 25 [mm]
Innmatingsbord (B x H) 250 x 100 [mm]
Trommeldiameter 420 [mm]
Innmating bånd- eller vibrerende transportør
Kraft på hovedmotoren 30 [kW]
Kraft på innmatingsmotorer 2 stykker x 1,1 (1,5) [kW]
Kraft på motorer ved mottakstransportør 1,1 (1,5) [kW]

()* forhøyningskonstruksjon

Équipement standard:
- armoire de commande
- système électronique contre le surcharge ment

Équipement optionnel:
- distributeur de chargement
- distributeur de réception
- régulation de la vitesse de chargement
Štěpkovač Skorpion 250 EB je stacionární bubnový štěpkovač, určený pro drcení odřezků s rovným povrchem, kulatiny, různého odpadu z pilářské a nábytkářské výroby o šířce do 250 mm.

Systém řízení drtiče je založen na řídicí skříni, jež realizuje funkce zapínání, kontroly práce, kontroly přetížení a vypínání pohonu.

U tohoto zařízení je systém řezání na bubnu s 2 nebo 3 noži a jedním podpůrným nožem. Nože jsou vyrobeny z nástrojové oceli odolné proti otupení, což značí dlouhou životnost. Počet nožů na bubnu a průměr otvorů síta umožňuje získání požadované velikosti štěpek. Materiál k zpracování je do hrdla štěpkovače dopravován pomocí dvou ozubených válců poháněných motoreduktory.

Štěpkovač je vybaven hlavním nízkootáčkovým elektromotorem. Na rozdíl od vysokorychlostních elektromotorů je stabilnější v provozu a má vyšší točivý moment. Při stejném výkonu motoru dosahuje většího přenosu energie díky zvětšení průměru řemenice na hlavním motoru - zvyšuje se životnost klínových řemenů. Pohon zařízení je elektrický s kapacitou 30 kW.

Tento štěpkovač je vybaven elektronickým systém kontroly práce, jež automatický zabráňuje přetížení sekací soustavy, a to časovým pozastavením podávací soustavy.

Štěpkovač Skorpion 250 EB může spolupracovat jak s pásovými, tak i vibračními dopravními podávacími systémy. Základní soupravu zařízení tvoří drtič, řídicí skříň,, nakládací dopravník a dopravník pro odběr produktu.

Vyrobená štěpka se může použit pro přímé spalování v kotlích nebo jako surovina pro výrobu papíru, nábytkářských desek, jakož i po sekundárním rozdrcení v kladivovém mlýně pro výrobu briket a pelet.

Rozměry (délka x šířka x výška) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Hmotnost 1280** [kg]
Počet nožů 2 řezací + 1 opěrný; 3 řezací + 1 opěrný
Rychlost podávání do 31 [bm/min]
Výkon stroje do 10 [m3/h]
Šířka štěpky od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Rozměry vstupního hrdla (šířka x výška) 250 x 100 [mm]
Průměr řezacího bubnu 420 [mm]
Způsob podávání (posunu materiálu) pásový nebo vibrační dopravník
Výkon podávacích motorů 30 [kW]
Výkon podávacích motorů 2 ks x 1,1 (1,5) [kW]
Výkon motoru u dopravníku pro odběr hotového produktu 1,1 (1,5) [kW]

()* rám podstavce.
()** - hmotnost závisí na vybavení štěpkovače.

Standardní vybavení:
- řídicí skříň
- elektronický systém proti přetížení

Opce vybavení:
- plnicí podavač
- podavač pro odběr produktu
- regulace rychlosti podávání
Smulkintuvas Skorpion 250 EB, tai stacionarus būgninis smulkintuvas skirtas smulkinti plokščio paviršiaus nuopjovas, apvalainius, visokių tipų lentpjūvių ir baldų gamyklų atliekas, kurių plotis neviršija 250 mm.

Smulkintuvo valdymo sistemą sudaro valdymo spinta, kurios pagalba atliekamas smulkintuvo įjungimas, jo darbo ir perkrovimo kontrolė bei pavaros išjungimas. Įrenginio kirtimo sistemą sudaro būgnas su 2 arba pasirinktinai 3 kirtimo peiliais. Sieto panaudojimas smulkintuve užtikrina didelį skiedrų suvienodinimą. Atitinkama peilių skaičiaus bei panaudoto sieto akučių diametro konfigūracija leidžia gaminti reikiamo dydžio skiedras.

Tiekiama medžiaga yra transportuojama į smulkintuvo „žiotis“ dviejų motoreduktoriais varomų dantytų padavimo ritinėlių pagalba. Įrenginio pavarai yra panaudotas 30 kW galingumo elektros variklis.

Smulkintuvas yra aprūpintas elektronine darbo kontrolės sistema, kuri automatiškai apsaugo medžiagos smulkinimo mazgą nuo perkrovimo laikinai sustabdydama apdirbamos medienos padavimo sistemą.

Smulkintuvas Skorpion 250 EB gali sąveikauti kaip su juostinėmis, taip ir su vibracinėmis transportavimo ir krovimo sistemomis. Pagrindinį įrangos sąstatą sudaro: smulkintuvas, valdymo spinta bei pasirinktinai - tiekimo transporteris ir iškrovimo transporteris.

Smulkintuvo pagamintos skiedros gali būti naudojamos tiesioginiam kūrenimui krosnyse, arba kaip žaliava popieriaus gamyboje, baldų pramonei skirtų medienos plokščių gamyboje, bei po pakartotinio susmulkinimo smūginiame malūne, kaip žaliava briketų ir granuliatų gamyboje.

Matmenys (ilg. x plot. x aukšt.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Svoris 1280** [kg]
Peilių skaičius 2 kirtimo + 1 atraminis; 3 kirtimo + 1 atraminis
Padavimo greitis iki 31 [ilginių metrų/min]
Skiedrų gamybos produktyvumas iki 10 [m3/val]
Skiedros plotis nuo 20 iki 30; nuo 15 iki 25 [mm]
Įėjimo angos matmenys (plot. x aukšt.) 250 x 100 [mm]
Smulkinimo būgno diametras 420 [mm]
Tiekimo būdas juostinis arba vibracinis transporteris
Pagrindinio variklio galingumas 30 [kW]
Padavimo variklių galingumas 2 vnt. x 1,1 (1,5) [kW]
Išėjimo transporterio variklio galingumas 1,1 (1,5) [kW]

()* – paaukštinanti konstrukcija

Standartinė įranga
-valdymo spinta
-elektroninė apsaugos nuo perkrovimo sistema

Pasirinktinė įranga
-medžiagos tiekiklis
-skiedrų ėmiklis
-padavimo greičio reguliavimas
La cippatrice Skorpion 250 EB e’ stazionario cipatrice al. tamburo destinato per sminuzzare rifiuti con piano superficie, ceppi, diversi modi rifiuti dalla industria di segheria e mobile con largezza fino a 250 mm.

Il sistema di guida della frantumatrice e’ gestito dall’armadio di comando che: accende, controlla il lavoro, controlla l’eventuale sovraccarico e spegne la trasmissione.

Il sistema della tagliatura del impianto e’ composta dal tamburo con 2 oppure 3 cortelli della tagliatura e un cortello del suporto. L’aplicazione dei cortelli dal acciaio utensile resistente sul consumazione crea il lungo tempo di esploazione. Ouantita’ dei cortelli sul tamburo e diametro dei aplicati fori nel secaccio fa possibile ricevere richiamato cippato. Il materiale viene trasportato alla bocca della cippatrice mediante due rulli dentati avviati mediante dei motoriduttori.

Il ciparrice e’ equipato nel motore eletrico con i piani rotazioni. Questo motore comparando con I motori di veloce rotazione carracterisa il lavoro piu’ stabile e’ piu grande coppia motrice. Con la stessa potenza del motore si ottene maggiore trassmissione di energia e grazie aumentare diametro di pullegia sul principiale motore cresce il tempo di lavoro della cinghia. Il cipatrice e’ comandato per motore eletrico di Potenza 30 cW.

Il cipatrice nel modo standard e’ equipato nel electronico sistema di controllo di lavoro che automicamente elimina sopra carica del sistema di carica grazie temporamente fermata del sistema di carica.

Skorpion 250 EB puo’ lavorare con il nastro e vibrazione sistema carica-trasporto. Il principiale complesso e’ coposto dal cipatrice, armadio di controllo e opzionale trasportatore di entrata e uscita.

Il trucciolato che viene recuperato, può essere riutilizzato direttamente come materiale da bruciare nei camini, come materia prima per la produzione della carta, dei pannelli per mobili e se macinato ulteriormente con un mulino a martelli rativi può essere utilizzato per la produzione di brichette e pellet.

Ingombro (L x W x H) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Peso 1280** [kg]
Numero coltelli 2 tagliato + 1 supporto; 3 tagliato + 1 supporto
Velocita’ di carico fino a 31 [m/min]
Produzione oraria cippato fino a 10 [m3/h]
Dimensioni cippato da 20 a 30; da 15 a 25 [mm]
Dimensioni bocca di entrata (W x H) 250 x 100 [mm]
Diametro tamburo 420 [mm]
Alimentazionetrasportatore
Potenza motore principale 30 [kW]
Potenza motori di trascinamento 2 x 1,1 (1,5) [kW]
Potenza motore trasportatore 1,1 (1,5) [kW]

()* – costruzione alzante
()** – peso dipende di tamburo

Dotazioni standard:
- armadio di comando,
- sistema elettronico anti sovraccarico (No-stress)

Dotazioni opzionali:
- trasportatore di carico,
- trasportatore di recupero,
- regolazione della velocità di carico (di alimentazione)
Skorpion 250 EB aprítógép egy telepített forgódobos aprítógép lapos és kerek nyesedék, különböző fűrészüzemi és bútorüzemi hulladékok aprítására 250 mm szélességig.

Az aprítógép vezérlési rendszerével lehet végrehajtani a bekapcsolást, munkafolyamat ellenőrzést, túlterhelés ellenőrzését és a meghajtás kikapcsolását.

A berendezés vágórendszerét a 2 vagy 3 vágókéssel,valamint egy ellenkéssel ellátott dob adja. Ezek, az erre a célra alkalmazott kések rozsdamentes és éltartó acélból készülnek, ami hosszúidejű élettartamot biztosít. A dobon alkalmatott kések száma valamint a rostafuratok nagysága lehetővé teszi a kívánt apríték méret elérését. Az adagolt anyag továbbítására az aprítógép garatába két fogazott továbbító görgővel történik, amelyek motoreduktor meghajtással rendelkeznek.

Az aprítógép főmeghajtását egy alacsony fordulatú villanymotor biztosítja. Ez a motor, a magas forulatú motorhoz képest stabilabb munkavégzéssel és nagyobb forgató nyomatékkal jellemezhető.Ugyanolyan motorteljesítmény mellett nagyobb az energia átvitele valamint a főmotoron alkalmazott megnövelt szíjkerék átmérő az ékszíjak élettartamát is megnöveli. A berendezés meghajtását egy 30 kW-os villanymotor teszi lehetővé.

Az aprítógép rendelkezik elektronikus munkafolyamat ellenőrző rendszerrel, amely automatikusan megelőzi a vágórendszer túlterhelését az adagoló rendszer átmeneti megállításával.

A Skorpion 250 EB aprítógép ugyanúgy együttműködhet szalagos, valamint vibrációs adagoló- szállító rendszerekkel is. A berendezés alapfelszereltségéhez tartozik az aprítógép, vezérlő szekrény, valamint opcionálisan az adagoló szállítóegység, valamint apríték szállító berendezés.

A kitermelt apríték használható közvetlenül kazánban való égetésre, vagy alapanyagaként a papírgyártáshoz, bútorlapok gyártásához, valamint őrlőmalmi másodszori aprítás után brikett és pelletgyártáshoz.

Méretek (H x Sz x M) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Súly 1280** [kg]
Kések mennyisége 2 vágókés + 1 támasztókés; 3 vágókés + 1 támasztókés
Adagolási sebesség 31-ig [fm/perc]
Apritás teljesitménye 10-ig [m3/ó]
Aprítás szélessége 20-től 30-ig; 15-től 25-ig [mm]
Adagolótorok mérete(Sz x M) 250 x 100 [mm]
Vágódob átmérője 420 [mm]
Adagolás módja szalag vagy vibrációs szállító
Főmotor teljesítménye 30 [kW]
Adagoló motorok teljesitménye 2 x 1,1 (1,5) [kW]
Átvételi szállító motor teljesítménye 1,1 (1,5) [kW]

()* - magasságnövelő szerkezet.
()** - a tömeg függ az aprítógép felszereltségétől.

Alapfelszereltség:
- vezérlő szekrény,
- túlterhelés elleni elektronikus rendszer.

Alternatív tartozék:
- adagoló szalag,
- apríték szalag,
- állítható adagolási sebesség
Usitnjivač Skorpion 250 EB je stacionarni stroj za usitnjivanje s bubnjem, namijenjen za usitnjavanje raznih vrsta rezanih pljosnatih otpadaka, okruglih otpadaka, te otpadaka iz pilana, tvornica namještaja, širine do 250 mm.

Sustav za upravljanje strojem smješten je u upravljački ormar, a realizira slijedeće funkcije: uključivanje stroja, kontrola opterećenja stroja, te isključivanje pogona stroja u slučaju preopterećenja.

Sistem usitnjavanja u konstrukciji drobilice čini bubanj sa 2 ili 3 rezna noža i jednim kontra nožem. Noževi su izrađeni od nehrđajućeg čelika otpornog na trošenje/tupljenje, što produžuje vrijeme eksploatacije. Otvori na situ i broj noževa na bubnju određuju ujednačenost i željenu veličinu frakcije. Ulazni materijal transportira se do ulaznog otvora, pomoću dva zupčasta valjka koje pokreće motoreduktor.

Stroj je pogonjen glavnim elektromotorom sa nižim brojem okretaja. Za taj je motor, za razliku od motora sa visokim brojem okretaja, karakterističan stabilniji rad i veći okretni moment. U slučaju jednake snage motora, navedeni motor postiže veće prijenose energije i uslijed povećanja promjera remenice na glavnom motoru - produžuje se rok trajanja klinastih remena. Pogonski sustav čini elektromotor snage 30 kW.

Stroj je opremljen elektroničkim sustavom kontrole rada stroja koji automatski sprječava preopterećenje sustava za rezanje, zaustavljanjem privremenog dodavanja ulaznog materijala u slučaju preopterećenja.

Stroj za usitnjavanje Skorpion 250 EB može raditi s tračnim kao i s vibracijski transporterima za prijenos i utovar usitnjenog materijala. Osnovni set opreme za usitnjavanje čine: stroj za usitnjavanjem upravljački ormar, odnosno opcionalno transporteri za dodavanje materijala za preradu i preuzimanje gotovog proizvoda i njegov utovar.

Dobiveni čips može se koristiti izravno za izgaranje u pećima ili kao sirovina za proizvodnju papira, ploča za namještaj ili nakon ponovnog usitnjavanja u udarnom mlinu, može se koristiti za proizvodnju briketa i peleta.

Gabariti (duž. x šir. x vis.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Težina 1280** [kg]
Broj noževa 2 za rezanje + 1 potporni; 3 za rezanje + 1 potporni
Brzina dodavanja do 31 [m/min]
Kapacitet usitnjavanja do 10 [m3/h]
Širina čipsa od 20 do 30; od 15 do 25 [mm]
Dimenzije ulaza (šir. x vis.) 250 x 100 [mm]
Promjer bubnja za rezanje 420 [mm]
Način dodavanja tračni ili vibracijski transporter
Snaga glavnog motora 30 [kW]
Snaga motora za dodavanje 2 kom. x 1,1 (1,5) [kW]
Snaga motora transportera gotowe sječke 1,1 (1,5) [kW]

()* – povišena konstrukcja.
()** - težina drobilice.

Standardna oprema:
- upravljački ormar
- elektronički sustav anti-preopterećenja

Dodatna (opcionalna) oprema:
- dodavač materijala za preradu
- preuzimač drvnog čipsa
- regulacija brzine dodavanja
La déchiqueteuse Skorpion 250 EB est une machine stationnaire à tambour destinée à changer les croûtes avec la surface plate, le bois de brin, les déchets de scierie en copeaux de bois, à 250 mm de largeur. L'armoire de commande est le système de commande de déchiqueteuse réalisante les fonctions de brancher, de contrôle du travail, de contrôle de la surcharge et de débrancher. Le tambour avec 2 ou 3 couteaux coupants est le système coupant de la machine. L'emploi du tamis dans la construction du broyeur assure l'obtention des râpées de la haute régularité. La configuration de la quantité convenable des couteaux au tambour et le module d'ouvertures au tamis assure les râpées de la grandeur souhaitée. Le matériel est transporté à l’entonnoir du broyeur à l'aide de deux rouleaux brettés commandés par les motoreducteurs. Le moteur électrique de la puissance de 30 kW est la propulsion de la machine. Le broyeur est équipé au système électronique de contrôle du travail qui prévient à la surcharge du système de coupe grâce à l'arrêt temporaire du système de livraison.

La déchiqueteuse Skorpion 250 EB peut travailler aussi bien avec les systèmes à bande qu'aux systèmes de chargement et de transport. L’équipement standard constitue la déchiqueteuse, l’armoire de commande et - comme équipement optionnel - le transporteur de chargement et de réception.

Les copeaux de bois peuvent être brûlés en direct dans les fourneaux ou bien comme le produit à la production du papier, de panneaux de meubles et après la seconde opération d'émietter par le moulin à marteaux comme la matière première à la production de la briquette.

Dimensions (lon. x lar. x hau.) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Poids 1280** [kg]
Nombre de couteaux 2 lames + 1 appui de coupe 3 lames + 1 appui de coupe
Alimentation à 31 [m/min]
La capacité de Chipping à 10 [m3/h]
Largeur du copeau de bois de 20 à 30
de 15 à 25 [mm]
dimensions Inlet (largeur x hauteur) 250 x 100 [mm]
Diamètre du tambour 420 [mm]
Chiffre d'affaires tambour 500 [rpm]
Mode d'administration transporteur (à bande ou vibrant)
Main puissance moteur [30 [kW]
Moteurs d'alimentation de puissance [2 pièces x 1,1 (1,5) [kW]
Puissance du moteur du transporter de réception 1,1 (1,5) [kW]

()* - construction relevateuse
()** - poids dépend de l'équipement du broyeur


Équipement standard:
- armoire de commande
- système électronique contre le surcharge ment

Équipement optionnel:
- distributeur de chargement
- distributeur de réception
- régulation de la vitesse de chargement
Skorpion 250 EB on kiinteä hakkuri, joka on suunniteltu hakettamaan lautaa, rimoja, pyöreää puuta ja erilaista huonekalu- ja sahateaollisuuden tuottamaa jätettä. Haketettavan materiaalin halkaisija voi olla jopa 250 mm.

Hakkuria ohjataan ohjauskeskuksella jossa on tarvittavat ohjauskytkimet ja ylikuormituksen estävät tunnistimet. Leikkausjärjestelmänä on 2 tai 3 teräinen rumpu.

Hakkurin varustus takaa tuotteen korkean laadun ja tasaisuuden. Hakuttu hakekoko saadaan valitsemalla oikea määrä teriä ja oikeankokoinen vastaverkko joka varmistaa että ulostuleva hake on oikean kokoista.

Syöttettävän materiaalin sisäänmenon varmistavat kaksi hammastettua vetotelaa jotka on varustettu omilla vaihdemoottoreilla.

Hakkurin voimanlähteenä on 30 KW: n sähkömoottori, moottoriohjauksessa käytetään virtavahtia jolloin ylikuormittamiselta vältytään ja haketukseen ei tule taukoja.

Skorpion 250 EB hakkuria voidaan syöttää sekä hihna tai tärykuljettimella toimii sekä hihnakuljettimella. Perustoimitukseen sisältyy Hakkuri ja ohjauskeskus, lisävarusteena varustelemme Hakkurin myös sisään ja ulostulokuljettimilla.

Skorpion 250 EB hakkurilla tuotettua haketta voidaan polttaa lämpölaitoksissa tai käyttää paperin, lastulevyn tai huonekaluteollisuuden raaka-aineena, sekä vasaramyllyssä tapahtuvan jatkokäsittelyn jälkeen myös briketin ja pelletin tuotantoon.

Ulkomitat (PxLxK) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Paino 1280** [kg]
Terät 2 leikkaavaa + 1 vastaterä; 3 leikkaavaa + 1 vastaterä
Syöttönopeus jopa 33 [metriä / minuutti]
Haketusteho jopa 10 [m3 / tunnissa]
Lastun leveys alkaen 20 päättyen 30; alkaen 15 päättyen 25 [mm]
Mitat sisään syöttöaukko (leveys x korkeus) 250 x 100 [mm]
Rummun halkaisija 420 [mm]
Syöttöyksikkö hihna- tai täry kuljetin
Rummun moottoriteho 30 [kW]
Moottoriteho sisään vetotelat 2 x 1,1 (1,5) [kW]
Moottoriteho ulostulokuljetin 1,1 (1,5) [kW]

()* - jalustan kanssa

Toimitus sisältää:
-Ohjauskeskus
-Elektroninen anti-tress toiminto

Lisävarusteet:
-Syöttökuljetin
-Ulostulokuljetin
-Syötön nopeussäätö
La picadora Skorpion 250 EB es una picadora fija de tambor que sirve para hacer virutas de residuos de superficie plana, trozos redondos, diferentes tipos de residuos de asserraderos y de fabricación de muebles, de 250 mm de anchura.

El sistema de mando de la picadora es formado por el armario de mando que tiene funciones tales como: poner el equipo en marcha, controlar el trabajo, controlar sobrecargas y apagar el accionamiento. El sistema cortante del equipo es formado por un tambor con 2 o 3 cuchillos. El empleo de la malla en la estructura de la picadora garantiza la obtención de virutas altamente regulares. La configuración del número adecuado de cuchillos en el tambor y el diámetro de orificios de la malla empleada permiten obtener virutas de tamaño requerido. El material de carga es transportado a la cargadora de la picadora mediante dos rodillos dentados accionados por motoreductores. La tracción del equipo lo es un motor eléctrico de 30 kW de potencia. La picadora está dotada de un sistema electrónico de control de trabajo que automáticamente previene sobrecargas del grupo cortante, temporalmente parando el grupo alimentador.

La picadora Skorpion 250 EB puede colaborar con sistemas de carga y transporte tanto de banda, como vibratorios.El conjunto básico de la máquina es formado por: picadora, armario de mando y, opcionalmente, transportador de carga y transportador de descarga.

La viruta obtenida puede ser utilizada para la combustión directa en hornos o como una materia para la fabricación de papel, tableros de muebles y, tras otra trituración por el molino de martillos, para la fabricación de la briqueta y pellet.

Dimensiones (largo x ancho x alto) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Peso 1280** [kg]
Cantidad de cuchillos 2 cortantes + 1 de soporte; 3 cortantes + 1 de soporte
Velocidad de alimentación hasta 31 [mlineal/min]
Rendimiento de producir virutas hasta 10 [m3/h]
Ancho de la viruta de 20 a 30; de 15 a 25 [mm]
Dimensiones de la entrada (ancho x alto) 250 x 100 [mm]
Diámetro del tambor 420 [mm]
Modo de alimentación transportador de banda o vibratorio
Potencia del motor principal 30 [kW]
Potencia de los motores de craga 2 unid. x 1,1 (1,5) [kW]
Potencia del motor en el transportador de descarga 1,1 (1,5) [kW]

()* - estructura ascendente.
()** - peso en función del equipamiento de la trituradora.

Equipamiento estándar:
- armario de mando
- sistema electrónico anti-sobrecargas

Equipamiento opcional:
- alimentador de carga
- transportador de descarga
- ajuste de la velocidad de carga
Skorpion 250 EB ist stationärer Trommelhacker, konzipiert für das Hacken der Schwarten von glatten Flächen, Rundhölzern, verschiedenen Abfällen aus den Sägewerken und Möbelindustrie bis 250 mm Breite.

Das Steuerugssystem des Trommelhackers bildet der Steuerungsschrank, der die Funktion der Einschaltung, Steuerung, Kontrolle der Überlastung und Ausschaltung ausübt.

Das Schneidsystem des Holzhackers ist die Trommel mit 2 oder 3 Schneidmesser und mit einem Gegenmesser. Die Messer sind aus Werkzeugstahl mit erhöhten Festigkeit gegen Abstumpfung hergestellt, der ihre Lebensdauer verlängert. Die Anzahl der Messer auf der Trommel und die Größe der Löcher des Siebs ermöglicht die Herstellung der gewünschten Größe der Hackschnitzel. Das Material wird in die Einzugsöffnung durch zwei Einzugsrollen mit Zacken zugeführt, die durch Getriebemotoren angetrieben werden.

Der Häcksler ist mit dem Elektromotor mit der niedrigen Drehzahl ausgestattet. Dieser Motor ist im Gegensatz zu den Elektromotoren mit der hohen Drehzahl mit dem stabilem Betrieb und dem höheren Drehmoment gekennzeichnet. Bei der gleichen Leistung haben diese Motoren die größere Übertragung der Energie und durch Vergrösserug des Durchmessers von der Riemenscheibe auf dem Hauptmotor verlängert man die Lebensdauer der Keilriemen. Der Antrieb des Hackers ist der Elektromotor mit einer Leistung von 30 kW.

Im Standard ist Skorpion 250 EB mit elektronischem Kontrollsystem ausgerüstet, das automatisch die Überlastung der Schneidgruppe durch momentanes Anhalten des Einzugs verhindert.

Der Holzhacker Skorpion 250 EB kann sowohl mit Bandförderern als auch Vibrationsrinnen arbeiten. Grundausstattung der Anlage ist Holzhacker, Steuerungsschrank und zusätzlich Zuführ- und Austragsband.

Die hergestellten Hackschnitzel können direkt zur Verbrennung in Ofen, zur Kompostherstellung, zur Dekoration in Grünanlagen und nach Feinzerkleinerung durch die Hammermühle als Rohstoff zur Herstellung von Brikett und Pellet genutzt werden.

Abmessungen (LxBxH) 1950 x 900 x 1260 (+400)* [mm]
Gewicht 1280** [kg]
Anzahl der Messer 2 Schneid- + 1 Gegenmesser; 3 Schneid- + 1 Gegenmesser
Einzugsgeschwindigkeit bis 31 [m/min]
Stundenleistung bis 10 [m3/h]
Hackschnizellänge von 20 bis 30; von 15 bis 25 [mm]
Einzugsöffnung ( BxH) 250 x 100 [mm]
Trommeldurchmesser 420 [mm]
Art der Zuführung - Transporter
Leistung des Motors 30 [kW]
Leistung des Einzugsbandmotors 2 Stk. x 1,1 (1,5) [kW]
Leistung des Transportbandmotors 1,1 (1,5) [kW]

()* - Erhöhung.
()** - Das Gewicht hängt von der Ausstattung (Trommel, Elektromotor) ab.

Standardausstattung:
- Steuerungsschrank
- Elektronisches System der Sicherung gegen Überlastung

Zusätzliche Ausstattung:
- Zuführband
- Austragsband
- Einzugsgeschwindigkeitregelung
Skorpion 250 EB is a stationary drum chipper designed for chipping flat edgings, round timber, various types of furniture and sawmill waste of a width to 250 mm.

Control system of the chipper operated from the switchbox performs the functions of switching on, operation and overload control, and switching off. Cutting system includes a drum equipped with 2, 3 or 4 knives.

Screen used in the construction of this chipper ensures high regularity in size of the product. The required size of chips can be obtained by adequate configuration of suitable number of knives on the drum and the diameter of holes in the screen. Feeding material is conveyed to the inlet using two toothed feed rollers, driven by gear motors. The chipper is driven by electric engine of 30 kW, and equipped with electronic system of operation control, which automatically prevents overloading of the cutting system by temporarily stopping the feeding.

Skorpion 250 EB can cooperate with belt and vibrating systems of loading and conveying. The basic set of the chipper equipment covers a chipper, a control switchbox, and to request - a loading conveyor and a collecting conveyor.

Chips obtained from Skorpion 250 EB can be used for direct burning in burners/ovens or as raw material for production of paper, furniture chipboards and, after additional disintegrating in a mill, for production of briquettes and pellets.

Overall dimensions (length x width x height) 1820 x 830 x 1100 (+400 suport structure) [mm]
Weight 980 [kg]
No of knives 2 cutting knives + 1 counter-knife; 3 cutting knives + 1 counter-knife; 4 cutting knives + 1 counter-knife
Feeding speed up to 33 [running meters/min]
Chipping capacity up to 10 [stère meters/h]
Chip width from 20 to 30; from 15 to 25; from 10 to 15 [mm]
Dimensions of inlet (W x H) 250 x 100 [mm]
Drum diameter 420 [mm]
Revolutions of cutting drum 630 [rpm]
Feeding unit belt or vibrating conveyor
Main engine power 30 [kW]
Power of engine on feeding conveyor 2 pcs x 1,1 [kW]
Power of engine on collecting conveyor 1,1 [kW]

Equipment included:
- control switchbox
- electronic anti-stress system

Additional accessories on request:
- loading conveyor
- collecting conveyor
- feeding speed regulation
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads