MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW vacuum truck

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/30
€42,150
Net price
PLN 188,000
≈ $49,880
€51,844.50
Gross price
Contact the seller
Brand MAN
Model 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
Type vacuum truck
Year of manufacture 2000
Mileage 298000 km
Volume 13000 m³
Location Poland Niwy Daleszyckie 8
Placed on more than 1 month
Autoline ID YF22377
PDF
Tank trailer
Pump
Vacuum pump
Axles
Number of axles 3
Axle configuration 6x4
Twin wheels
Brakes
ABS
EBS
Additional equipment
Differential lock
Water tank
Condition
Condition used
More details: English Polish Russian
MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 FOR CLEANING OF CHANNELS

year of production 2000
VIDEO:
show contacts

Application:
* channel cleaning
* cleaning rain well bins
* sludge removal from the treatment plant
* removing impurities from excavations, pits, etc.
* cleaning industrial installations


Vacuum pump WITTIG AQUALINE 2100L 1700m3 / h
pneumatic pressure control valve

Tank capacity:
The total capacity of the tank chambers 13,000 I

Features:
combination of suction modes with high pressure cleaning
variable volume water and sludge chamber
emptying through the scraping piston

bottoms:
Open hydraulically up to the full cross section
Pneumatic central locking

Suction connection:
Perrot DN 100 connector in the bottom or TW connector

Equipment:
* tilting drum high pressure for DN 25 hose
* small high pressure drum for DN 13 hose
* outflow apron,
* bathtub for hoses on the left and right side of the vehicle,

A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!

POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

show contacts (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
show contacts (POL)

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement
MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

rok produkcji 2000
VIDEO:
show contacts

Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych


Pompa próżniowa WITTIG AQUALINE 2100L 1700m3/h
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

Pojemność zbiornika:
Łączna pojemność komór zbiornika 13000 I

Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający

Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie

Przyłącze ssania:
złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW

Wyposażenie:
* uchylny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13
* fartuch wypływu,
* wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu,

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

show contacts (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
show contacts (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

год выпуска 2000
VIDEO:
show contacts

Заявка:
* очистка канала
* очистка ящиков от дождя
* удаление осадка с очистных сооружений
* удаление загрязнений с котлованов, ям и т. д.
* очистка промышленных установок


Вакуумный насос WITTIG AQUALINE 2100L 1700м3 / ч
пневматический клапан контроля давления

Емкость бака:
Общая вместимость резервуарных камер 13 000 л.

Особенности:
комбинация режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
камера для воды и осадка переменного объема
опорожнение через соскоб поршня

днища:
Открыть гидравлически до полного поперечного сечения
Пневматический центральный замок

Всасывающее соединение:
Разъем Perrot DN 100 в нижней части или разъем TW

Оборудование:
* наклонный барабан высокого давления для шланга DN 25
* маленький барабан высокого давления для шланга DN 13
* отток фартук,
* ванна для шлангов с левой и правой стороны автомобиля,

АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.

show contacts (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
show contacts (POL)

ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
Purchase tips
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads