MERCEDES-BENZ 2541 WUKO FFG ELEPHANT 6x2 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW vacuum truck

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/34
€111,900
Net price
≈ $132,800
€137,637
Gross price
Contact the seller
Brand MERCEDES-BENZ
Model 2541 WUKO FFG ELEPHANT 6x2 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
Type vacuum truck
Year of manufacture 03/2009
First registration 2009-03
Mileage 306000 km
Volume 12000 l
Location Poland Niwy Daleszyckie 8
Placed on Feb 25, 2021
Autoline ID AX23440
PDF
Description
Model FFG ELEPHANT
Truck body
Tool box
Tank trailer
Computer
Pump
Vacuum pump
Engine
Power 410 HP (301 kW)
Fuel diesel
Euro Euro 5
Gearboxes
Type automatic
Axles
Number of axles 3
Axle configuration 6x2
Brakes disc
Condition
Condition used
Description
Colour white
More details: English Polish Russian
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information show contacts

MERCEDES 2541 WUKO FFG ELEPHANT 6x2 FOR CLEANING DUCTS

year of production of the body 2009
car production year 2008 / I reg. 2009
Mileage 306,000 km
EURO 5

Application:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* sludge removal from sewage treatment plants
* removing pollutants from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations


Vacuum pump WITTIG VACUSTAR W 1600 L 200 bar 1500 l / min
pneumatic pressure regulating valve

High pressure pump URACA KD 716-G
flow rate: up to 333 l / min at a pressure of 170 bar

Tank capacity:
The total capacity of the tank chambers is 12,000 I.

Features:
combination of suction modes with high pressure cleaning
variable volume water and sludge chamber
emptying via the discharge piston

Bottom:
Hydraulically opened upwards to a full cross-section
Pneumatic central locking

Suction connection:
Perrot DN 100 joint in the bottom head

Equipment:
* high pressure drum for DN 25 hose
* small high pressure reel for 1/2 hose
* small high pressure reel for 3/4 hose
* outflow apron,
* tub for hoses on the left and right side of the vehicle,
* rear view camera
* webasto
* radio control


A car in a sensational technical condition!
VISUALALLY PRESENTS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!
Net price for export

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
_
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-as well as customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

show contacts (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
show contacts (POL)

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or outdated advertisement
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information show contacts

MERCEDES 2541 WUKO FFG ELEPHANT 6x2 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

rok produkcji zabudowy 2009
rok produkcji samochodu 2008/ I rej 2009
Przebieg 306000 km
EURO 5

Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych


Pompa próżniowa WITTIG VACUSTAR W 1600 L 200 bar 1500 l/min
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

Pompa wysokiego ciśnienia URACA KD 716-G
wydatek: do 333 l/min przy ciśnieniu 170 bar

Pojemność zbiornika:
Łączna pojemność komór zbiornika 12000 I

Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający

Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie

Przyłącze ssania:
złącze Perrota DN 100 w dennicy

Wyposażenie:
* bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża 1/2
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża 3/4
* fartuch wypływu,
* wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu,
* kamera cofania
* webasto
* sterowanie radiowe


SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
Cena netto na export

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

show contacts (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
show contacts (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, дополнительная информация show contacts

MERCEDES 2541 WUKO FFG ELEPHANT 6x2 ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ

год выпуска кузова 2009
авто год выпуска 2008 / I рег.2009
Пробег 306000 км
5 ЕВРО

Заявка:
* чистка каналов
* чистка корзин дождевых колодцев
* удаление осадка из очистных сооружений
* удаление загрязняющих веществ из котлованов, котлованов и др.
* очистка промышленных установок


Вакуумный насос WITTIG VACUSTAR W 1600 л 200 бар 1500 л / мин
пневматический клапан регулирования давления

Насос высокого давления URACA KD 716-G
расход: до 333 л / мин при давлении 170 бар

Емкость бака:
Общая вместимость резервуарных камер - 12000 I.

Особенности:
сочетание режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
камера для воды и шлама переменного объема
опорожнение через нагнетательный поршень

Низ:
Гидравлически открывается вверх на полное сечение
Пневматический центральный замок

Всасывающий патрубок:
Соединение Perrot DN 100 в нижней головке

Оборудование:
* барабан высокого давления для шланга DN 25
* малая катушка высокого давления для шланга 1/2
* маленькая катушка высокого давления для шланга 3/4
* сливной фартук,
* бак для шлангов с левой и правой стороны автомобиля,
* камера заднего вида
* webasto
* радиоуправление


Автомобиль в сенсационном техническом состоянии!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!
Чистая цена на экспорт

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
_
- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а так же клиенты, входящие в КРД и БИГ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.

show contacts (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
show contacts (POL)

ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Purchase tips
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads